Eesti Elu
Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas (ELLPA) tegevus viimasel kahel aastal ning tulevik
Eestlased Kanadas 24 Sep 2010 Heikki PaaraEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
25. mail 2008 vaatas ELLPA 9-liikmeline eesti laulukooride esinduskogu tagasi 2006. ja 2007.a. tegevusele. ELLPA juhatus oli põhikirja järgi pühendunud olema meie laulukooridele majanduslikult toeks ELLPA arvele kogunenud summadest, mis olid sinna laekunud ESTO 2000 Laulupeost Roy Thomson Hall’is ja 2004.a. ühiskontserdist Toronto Centre For The Arts Recital Hall’is.

Üle paljude aastate on ELLPA juhatus olnud Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) vahendus-agent, aidates Kanada eesti laulukooridel ESK-lt saadud toetussummadega korraldada kontserte Kanadas või mujal. Selle eest suur tänu ESK-le.

Olime ka valmis andma majanduslikku toetust USAs tegutsevatele eesti laulukooridele. Lakewoodi Eesti Segakoor sai tuge asutamiseks.

Edasi asus koosolek juhatuse valimiste juurde. Järgnevaks kaheks aastaks valiti esimeheks Heikki Paara, abiesinaiseks Lia Hess, abiesimeheks USA-s Ado Valge, laekuriks Ludmilla Ots ja sekretäriks Mihkel Salusoo.

Kohal olid esindajad (9) viiest ELLPA laulukoorist: T. E. Meeskoor, Estonia Koor, TEAS Ööbik, Hamiltoni E. S. Segakoor, Cantate Domino Segakoor. Toimus arutlus edasisest tegevusest, kus kõigi mõtted läksid järgmisel aastal toimuvale Eesti üldlaulupeole „Üheshingamine“, millest oli tahe suurel arvul osa võtta. See andis ELLPA’le ülesande koondada kõiki laulukoore ettevalmistustele ühisharjutusteks. Tekkis haruldaselt kokkuhoidev süsteem lauljatest ja koorijuhtidest, et olla heas vormis kevadeks 2009.a.

Otsustati anda kevadel kohalikule ühiskonnale „Üheshingamise“ kontsert Torontos George Weston Recital Hall’is. ELLPA’l oli siis kohe tarvis oma liidu rahad liikuma panna, et saada ruumid nii harjutusteks kui kontserdiks.

Kõige selle kõrval toimus ka ELLPA hoolitsus laulukooride eest, olles Eesti Sihtkapitali Kanadas agent laulukooridele majandusliku abi korraldamisel. Pandi mängu ELLPA rahalised hoiused sihiga teostada laulukooride ühisharjutusi ja kutsuda siia Eestist üldlaulupeo ülemkoorijuhi Heli Jürgensoni, kes oma humoorikal, aga ka karmil moel pani meid õigesti laulma, et saaksime laulukaare all koos eestimaalastega üheshingata ja laulda. Meie laulukooride tublid koorijuhid olid oktoobris 2008 terve nädala koos meiega harjustustel, et võtta omaks ja anda kooridele edasi Heli Jürgensoni juhiseid.

See pingeline nädalane lauluharjutuste kett, mis ristiti LA-LA-LA’ks — LAULUPEO LAULUDE LAAGER — õnnestus hästi kuue koori osavõtul: Toronto Eesti Koolikoor, TEAS Ööbik, Estonia Koor, Cantate Domino, Hamiltoni E. S. Segakoor ja T. E. Meeskoor, kes kõik võtsid osa ühiskontserdist 25. aprillil 2009 Toronto George Weston Recital Hall’is, kokku 202 lauljaga. Olime valmis üldlaulupeoks.

ELLPA juhatuse kutsel tuli esinduskogu koosolekutele kokku kolmel korral — novembris 2009 ja jaanuaris ning veebruaris 2010, süvenedes möödunud kahe aasta tegevus- ja majandusaruannetesse ning hakates tegema ettevalmistusi põhikirja järgi esinduskogu kokkukutsumiseks peakoosolekuks 12. maiks 2010.

Kohal olid järgmised esindajad ELLPA liikmeskooridest: Riina Klaas, Ingrid Silm, Ingrid Poom, Heikki Paara, Indrek Uukkivi, Charles Kipper, Reet Lindau-Voksepp, Asta Ballstadt, Kati Marley, Heli Tenno, Epp Aruja, Ludmilla Ots, Heli Kopti ja Rosemarie Lindau. Koosolekut juhatas ELLPA esimees Heikki Paara.

Tegevus- ja majandusaruanne olid juba esitatud ja kinnitatud jaan. ja veebr. 2010 esinduskogu koosolekutel.

Heikki Paara esitas ELLPA esimehe ametikohale Reet Lindau-Voksepa, kes valiti sinna kõigi osalejate poolt. Abiesinaiseks valiti Ingrid Silm ja abiesimeheks Urmas Kärner (USA), laekuriks Epp Aruja ja sekretäriks Kati Marley, liidu juhatusele nõuandjaks Heikki Paara ning esialgseiks ametita juhatuse liikmeiks Lia Hess, Charles Kipper ja Heli Tenno.

Käesoleval, 2010.a. tegeleb ELLPA oma põhikirja järgi ikka Põhja-Ameerika mandril tegelevate eesti laulukooride toetamisega, kes soovivad ELLPA-sse kuuluda, makstes liidule aasta liikmemaksu (1 dollar (CAD)) iga laulja pealt.

Lähimas tulevikus tahame anda liikmeskooride poolt suurejoonelise JÕULUEELSE KONTSERDI Torontos. Sellest teatab ELLPA juhatus peatselt!

•••
Mul on ütlemata hea meel, et ELLPA juhatusel ja esinduskogul on nüüd noorem ja energilisem juhatuse koosseis, kes on valmis hoolitsema, et eesti laul püsib. Soovin siinjuures esitleda ELLPA uut esinaist Reet Lindau-Vokseppa ja soovida talle jõudu meie laulukooride eest hoolitsemisel.

Reet Lindau-Voksepp on pedagoog alates 1978.a. — erialad muusika ja kunst; orkestri ja koori dirigent 25 aastat — algkool, keskkool ja gümnaasium — Durham Board of Education ja York Region Board of Education. Praegune muusika ja kunsti osakonna juhataja Thornlea Secondary School’is. T.E.S. Täienduskeskkooli ja -gümnaasiumi lauluõpetaja, Toronto Eesti Koolikoori dirigent, TEAS Ööbik abidirigent. Osalenud liikmena: Noortekoor Lootus, Estonia koor, TEAS Ööbik, Cantate Domino, Lindau Õed, Lindau Ansambel — laulupidudel Eestis ja ESTO-del.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus