Eesti Kunstiakadeemia
Eestlased Eestis 17 Aug 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
17. augustil, 2011
Tallinnas

Kolmapäeval, 24. augustil kell 14.00 kaitseb Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis (Suur-Kloostri 11, Tallinn) Eva Näripea oma doktoritööd teemal “ Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)” / “Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmikunstis (ning edaspidi)”.

Doktoritöö juhendajad: prof dr Virve Sarapik, prof dr Mart Kalm
Eelretsensendid: prof dr Ewa Mazierska, dr Michael Goddard
Oponent: prof dr Ewa Mazierska

Artiklidissertatsioon käsitleb Nõukogude Eesti filmikunsti ruumirepresentatsioonide kaudu, kaardistades perioodi ekraaniteostes leiduvaid linna-, küla- ja meelemaastikke. Teoses kaardistatud maastikud haakuvad lisaks tegevuspaiga, mitmesuguste filmispetsiifiliste tehnikate, narratiivsete võtete jmt seotud küsimustele ka identiteedi ja ajaloo, võimu ja õõnestuse ning rahvusliku (ja rahvusülese) filmikunsti laiema teemaringiga.

Töös analüüsitakse Nõukogude Eesti filmi tegevuspaiku, nende vahekordi tegelaste ja jutustatavate lugudega, nende esitust filmi väljendusvahendite najal (kaameratöö, montaaž, heli) ning tekstiväliseid konnotatsioone. Autor demonstreerib, et kodupubliku leigele suhtumisele vaatamata oli Nõukogude Eesti film tihedalt seotud rahvuslike/kohalike identiteetide konstrueerimise ja arendamise projektiga, väljendades kollektiivseid püüdlusi ja ühiskondlikke paineid ning kätkedes keerukaid mahavaikimiste, vastupanu ja kohandumise strateegiaid. Vaatlusalused ekraaniteosed ja toonane filmikultuur laiemalt seatakse regionaalse (Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa), aga ka lääne kinomaastiku konteksti. Ruumirepresentatsioonidele keskendumine võimaldab kaevuda kohalike filmikihistuste sügavustesse, hinnates ümber seni valitsenud väärtuskategooriad ja “rahvuskino” ideed puudutavad teatavad eelarvamused (nt kirjandusklassika ekraniseeringute hindamisel). Sääraste hinnangute tõttu on paljud linateosed saanud teenimatu kriitika osaliseks, samal ajal kui terve rida huvitavaid filme on vajunud sootuks unustustehõlma. Väitekirja teoreetilise raamistu keskmeks on Mihhail Bahtini kronotoobikontseptsioon.

Lisaks kokkuvõtvale ülevaatele hõlmab dissertatsioon üheksat ilmunud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsiooni: “A View from the Periphery. Spatial Discourse of the Soviet Estonian Feature Film: The 1940s and 1950s” (2008), “National Space, (Trans)National Cinema: Estonian Film in the 1960s” (ilmumas), “Nature, Movement, Liminality: Representing the Space of the Nation in the 1960s Estonian Cinema” (2010), “Film, ruum ja narratiiv: “Mis juhtus Andres Lapeteusega?” ning “Viini postmark”” (2006), “Spojrzenie turysty jako strategiczne narzędzie przedstawienia architektonicznego: starówka tallińska a sowiecki marketing turystyczny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku” (2009), “New Waves, New Spaces: Estonian Experimental Cinema of the 1970s” (2010), “Aliens and Time Travellers: Recycling National Space in Estonian Science-Fiction Cinema” (2010), “Postcolonial Heterotopias in Marek Piestrak’s Estonian Co-productions: A Paracinematic Reading” (ilmumas) ning “From Nation-Scape to Nation-State: Reconfiguring Filmic Space in Post-Soviet Estonian Cinema” (2010).

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus aadressil Estonia pst 7, Tallinn

Kaitsmine toimub inglise keeles.
Lisateave:
Maria Goltsman

Akadeemiline sekretär
DoRa programmi koordinaator
Eesti Kunstiakadeemia
tel 62 67 381
e-post:
www.artun.ee 17. augustil, 2011
Tallinnas
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus