Eesti Elu
Eesti Korporatsioonide Liit 100! Eesti Elu
Kultuur 26 Mar 2015 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Loeme ajalehekuulutusest kutset kõigile: Juubeli kontsertaktus 28. märtsil, Tartu College’is - EKL 100. Mida tähendab EKL eesti ühiskonnale?

Teame, et Eesti Korporatsioonide Liit on aastakümneid korraldanud eesti sõjaveteranidele austamiskoosviibimisi pärast EV aastapäeva aktust Torontos. Paarkümmend aastat viidi see läbi täies avalikkuses Eesti Maja suures saalis koos Toronto Eesti Seltsiga (koostöös EÜS-i ja Eesti Majaga). Peaaegu 50 aastat kestnud võrkpalliturniir, milles on osalenud naiskonnad, EÜS-i võistkond USAst ja noored Jõekääru võrkpallilaagri kasvandikud, on pälvinud eestlaskonna tähelepanu nii ajalehe veergudel kui spordihoonetes. Need kaks traditsiooniks kujunenud sündmust suurimas eestlaste keskuses välismaal on tunnuseks kõigile, kuidas näiliselt omavaheline koondorganisatsioon on öelnud tere tulemast kõigile. Ja seda teeb EKL ka oma sajandal aastapäeval Torontos.

Eesti Korporatsioonide Liit loodi aastal 1915, kui mitmed korporatsiooni nimelised eesti vendlusorganisatsioonid otsustasid enne vabariigi loomist üheskoos leida nõu - kui tsiteerida hiljuti lahkunud korp! Sakala Herk Visnapuu luuleridu. Oli vaja akadeemilises ringkonnas rahulikult lahendada vastuolusid. Lahenduste leidmiseks oli vaja luua struktuur.

Juba enne Vabadussõda olid eestlastest koosnevad vendlusorganisatsioonid pühendanud endid Eestile ja võimalikule omariiklusele. Lipukirjad ja põhialused, nagu korp! Frat. Estica poolt ,, … ustav Sulle, Eesti rahvas!” ja korp! Sakala põhimõtteid väljendavates sõnades - natio ja democratia, ütlesid seda selgelt välja. Vabadussõtta mindi üliõpilastena egiidi all: in corpore. Kellele siis kuulub EKL kui mitte vabale Eestile?

Kui nimetada neid, kes lõid Eesti Korporatsioonide Liidu, paneme ritta vanuse järjekorras: korp! Vironia (1900), korp! Fraternitas Estica (1907), korp! Sakala (1909), korp! Ugala (1913) ja korp! Rotalia (1913). Kõik tuttavad nimed kanada-eestlaste ühiskonnas! Loetelule tuleks lisada korp! Frat. Liviensis (1918), korp! Revelia (1920), korp! Leola (1920), korp! Tehnola (1921), korp! Wäinla (1924), korp! Frat. Tartuensis (1929) ja korp! Frat. Ucuensis (1948), kusjuures nimed vihjavad Eesti ajaloole, asukohtadele ja kultuurile. Viimane neist, loodud pagulasoludes Saksamaal, tegutses pikemat aega vaid välismaal.

Juba sõjaeelses Eesti Vabariigis hakkasid korporatsioonid osa võtma avalikust elust. Osalemine Kaitseliidu Tartu maleva asutamisel on ehk kõige markantsem näide. Korporatsioonide likvideerimine Nõukogude Liidu poolt Eestis ei pidurdanud vendlusorganisatsioonide koondumisi välismail, kus 60ndail aastail loodi EKL-ile uuem põhikiri ja kirjastati meisterlik mälestusteos 50. aastapäeva puhul.

Kui akadeemilistel organisatsioonidel tekkisid Eestis oma majad, mida Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal kasutati muuks otstarbeks - kui mõni neist pooleldi ei hävinud – hakati leidma kortereid ja looma koduhooneid välismail. Neist säilib Torontos suuremõõduline korp! Rotalia maja.

Enne kui aastal 1960 sai kohaliku eestlaskonna vaimseks ja seltskondlikuks keskuseks Toronto Eesti Maja, pidas osa kohalikust rahvast kokkutulekuid ja sünnipäevi korp! Sakala Majas. Pärast EV aastapäeva aktust kutsuti sinna Vabadusristi kavalerid, kus neile peeti austamiskoosviibimisi Eesti Korporatsioonide Liidu korraldusel. Vastav toiming kanti üle Tartu College’i katuse alla pärast 1970. aastat.

Ei tohi unustada, et Tartu College’i loomise puhul oli peamiseks ajendiks EKL-i liikmete ühise varjupaiga leidmine. Tänu EKL-i koosseisust mitme mehe tõhusale pingutusele ja eriti korp! Sakala auvilistlase Elmar Tampõllu visioonile ja lahenduste leidmisele sai teoks sellise avara mõistega asutus, millest on kujunenud vaimne ühendus nii Eesti mineviku kui ka olevikus areneva kodumaaga.

EKL-i sajanda aastapäeva tähistamine Torontos, mis toob esile ettenähtud pidulikkuses harva nähtud kõikide korporatsioonide lipud ja muud tunnused, koosneb rohkem kui pidukõnedest. Aktuse kontsertosas esinevad globaalselt tunnustatud virtuoos korp! Vironia vilistlane Martin Kuuskmann (fagott) ja saatjana korp! Frat! Estica liige, pianist Charles Kipper.

Eestis tähistatakse EKL-i 100. aastapäeva aprillikuu esimesel poolel.
Kuni 9. aprillini on avatud EKL-i juubelinäitus Tartu Ülikoolis.

Laupäeval, 18. aprillil koonduvad EKL-i liikmed kõigist
korporatsioonidest – mõnedki laiast maailmast - Toronto Ülikooli
campuses paiknevasse Hart House’i, kus toimub suurejooneline
vennastuspidu.

Kui vastata küsimusele, mida tähendab EKL, tuleb välja, et nii Kanadas kui Eestis on see vendlusorganisatsioonidest koosnev Eestile pühendunud elujõudu koondav dünaamiline kogu. Kanada eestlaskonnas on EKL leidnud võimaluse olla väljaspoole suunduv vaimuläte ja jõuallikas, mis peab meeles kogu eestlaskonda,
olles noorte kasvatuse juures viimane lüli lasteaia, pühapäevakooli, täienduskoolide, suvelaagrite ja gaidluse-skautluse eesti ketis välismaal.

Kas aga on see juhus, et Kanadas langeb presideerimine ning kohustus sellel olulisimal aastapäeval just korp! Vironia õlgadele? Oli ju Vironia EKL-i peamine algataja, seega ka kõige vanem eesti korporatsioon? On siis see ka juhus, et esimene tähistatav sündmus, aktus Torontos, toimubki EKL-i asutamise kuupäeval, 28. märtsil?

Need kokkusattuvused on ilmselt saatuse ja inimeste kokkumäng. Võimalikult on olnud kalendril mõni osa selles mängus. Tuleb välja, et just esimesel pidupäeval väljendab end universum ettenähtud moel!

(AR)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus