Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Eestlased Eestis 16 Dec 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2012/12/38193_001_t.jpg
Volikogu avaldus
Esku, 15.12.2012

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
volikogu pidas laupäeval, 15.12.12 oma selle aasta viimase istungi, kus võeti vastu järgmine avaldus:

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond peab Eesti elanike majanduslikku heaolu kahjustavaks praeguse valitsuse poliitikat osaleda eesti maksumaksja rahadega kõigi Euroopa pankade kapitali ja võlgade ühte sidumises Euroopa pangaliidu raames. Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta seetõttu Euroopa Liidu plaani allutada suured pangad kogu Euroopas riigiülestele, demokraatlikku legitiimsust ja kontrolli mitte omavatele kuid tohutu võimuga struktuuridele. Selle asemel, et anda võimalikult palju meie jõukust mõjutavaid hoobasid kellelegi teisele, peaks Eesti valitsus ja riigikogu hoopis tugevdama majanduslikku kontrolli siinsete pankade üle ning looma riikliku kommertspanga.

Praegu Euroopat räsivas võlakriisis on tihedama integratsiooni asemel mõistlik vastupidine tegevus: meie valitsuse ülesanne peaks olema majandusliku tulemüüri loomine meie ja ülejäänud Euroopa panganduse vahele, kodanike kaitsmine hargmaiste suurpankade vastutustundetu majandustegevuse eest ning kohalikul kapitalil tegutseva ja siseturule suunatud panganduse arengu soodustamine. Selle saavutamiseks peaks Eesti riik:

• looma riikliku kommertspanga, kus hoitakse kõikide riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, nende allasutuste, pensionifondide, Haigekassa, Töötukindlustuskassa jne rahalisi vahendeid ja mis teostab ka klientidevahelisi arveldusi;
• tugevdama Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja teiste asjaomaste instantside kontrolli krediidi-, finantseerimis- ja kindlustusasutuste ning börsi üle;
• seadustama põhimõtte, mille kohaselt kustub kinnisvaralaenu saanud inimesel võlg täielikult, kui ta loovutab laenu tagatiseks oleva kinnisvara laenuandjale, tagatise pantimise järel poleks pangal võimalik algatada taolise isiku pankrotti;
• maksustama hargmaiste pankade poolt Eestist välja viidava raha tuluna;
• toetama ja soodustama seadusandlusega kohalike hoiu-laenuühistute tegevust Eesti majanduse, eriti just väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond mõistab, et toimiv rahandus ja majandus sõltub oluliselt hästi toimivast ja vastutustundlikust pangandusest. Oleme kategooriliselt vastu viimaste aastate praktikale nii Euroopas kui mujal maailmas, mille kohaselt on pankade kasumid alati eraõiguslikud, kahjumid aga avalikud ehk lükatud maksumaksja õlule, kuna see kaotab süsteemist igasuguse pankadepoolse vastutuse. Me ei poolda ka ideed kehtestada panganduses tehingumaks, kuna see kulu suunatakse vältimatult klientide kanda, ilma sisulisi reforme panganduses esile kutsumata.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus