Eesti Klubi valis uue juhatuse.
Eestlased Eestis 17 Jan 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Klubi on aateline mittetulundusühing, mis on asutatud 2003. aastal. Eesti Klubi põhiülesanne on kaasa aidata eestluse kestmisele ja edendamisele rahvusriigina. Eesti Klubisse kuuluvad mitmed tuntud Eesti ühiskonna- ja majandustegelased. 13. jaanuaril 2012 kogunes Eesti Klubi aruandlus-valimiskoosolekule, kus lahkuv president, Tallinna Ülikooli professor hr Ivar Raig, tegi ettekande olukorrast riigis ja vaagis senitehtut.

„Väikeriikide ja -rahvaste kestmise paratamatuks eelduseks on pidev kohandumine maailma muutumisega“, ütles Raig, „Seejuures tuleb jääda iseendaks rahvana, kelle igiomasteks tunnusteks on eelkõige keel ja kultuur, väärtused ja ka tabud. Siinkohal tuleb nõustuda eestluse ideoloogia ühe peamise autori Oskar Looritsa juba enam kui 60 aastat vana seisukohaga: ”Eestlust pole päästnud hukkumisest üksikute rahvuskangelaste vägiteod, vaid kogu rahva murdumatu meelekindlus.“ See väide on korduvalt leidnud tõestust ka meie lähiajaloos. Lausa prohvetlikuks tuleb pidada aga Looritsa väidet: ”Eesti rahva Achilleuse kannaks ei ole mitte ”õnnetu konjunktuur” ega ”neetud olud”, milledest ikka üle on saadud, vaid just meie endi poliitiline juhtkond, keda kahjuks pole suudetud iseseisva rahva aule väärikaks kujundada”“.

Eesti Klubi valis uueks presidendiks ettevõtja hr Mati Väärtnõu kes on tuntust kogumas isamaaliste ürituste korraldajana. Oma ettekandes leidis Mati Väärtnõu, et rahvusliku ideoloogia kujundamiseks ja rahvani viimiseks on vajalik defineerida ära eestluse kestmine võimalikult lihtsakoeliselt ja selgelt kogu rahva võtmes, toetudes juba Eestis elavate rahvaste austamisele, nendega arvestamisele ja omavahelisele koostööle tuues välja selle miinimumi, millest ei saa taganeda: „Me ei tohi ehitada oma elu ja poliitikat minevikuhirmudele, vaid peame selle üles ehitama meie rahva põhivajadustest lähtuvalt. Selleks on vaja kõigekülgselt analüüsida oma tänaste suundumuste tagajärgi, jättes kõrvale emotsioonid.

/… /Ainult sotsiaalselt turvaline ühiskond saab tagada eestluse kestmise, mis tähendab meie igipõlise kultuuri, tavade, kommete edasiandmist põlvest põlve. Eesti kultuuri hälliks on olnud tugev pere, küla. Tõmbekeskustesse koondumine tekitab multikultuurset ja kodutut töölisklassi, kellel kahaneb sidusus eestlust edasiviiva kultuuriga. Uus kultuur, mis tekib linnastumise pinnalt, vastandub eestlust alles hoidnud väärtustele ja tõekspidamistele.“.

Valiti ka senisest arvukam juhatus ja asepresident. Asepresidendiks sai proua Ingrid Rüütel.

Eesti Klubi eesmärk on saada tunnustatud mõttekojaks rahvusriigi aktuaalsete probleemide käsitlemisel, mis sõltuvalt probleemist nõustab või mõjutab nii Riigikogu ja valitsust kui ka EV Presidenti, et seeläbi tõhusamalt kujundada Eesti kui rahvusriigi tulevikku.

www.eestiklubi.ee

Mati Väärtnõu
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus