Eesti Elu
Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Saksamaal
Eesti kirikud 05 Dec 2008  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Merike Schümers-Paas, Saksamaa praost

Erinevalt Ameerikast või Kanadast elavad Saksamaa eestlased väga hajali. See jätab ka meie seltsi- ja kirikuelule oma jälje. Need, kes on Saksamaal pikemat aega, sulanduvad hästi saksa ühiskonda, kes on aga tulnud vaid lühemaks ajaks, ei otsigi eriti kontakti kohalike eestlastega. Saksamaal elab ja töötab umbes 6000 eestlast.


E.E.L.K.-l on Saksamaal viis kogudust: Hamburgis, Bielefeldis, Kölnis, Münchenis ja Nürnbergis. Kui Hamburg, Bielefeld ja München on traditsioonilised, vanad kogudused ja välja kasvanud varasematest eesti asundustest või põgenikelaagritest, siis Kölni ja Nürnbergi kogudused on rajatud sel sajandil. Kõigis kogudustes on aktiivne 10-20 liikmeline tuumik.

Hamburgis ja Kölnis toimuvad jumalateenistused ca kuus korda aastas, teistes kogudustes harvemini, vastavalt koguduseliikmete ja õpetajate võimalustele.

Teeme head koostööd Eesti Ühiskonnaga Saksamaa Liitvabariigis (EÜSL) – kirikuõpetajana osaleme mitmetel üritustel, mida rikastame palvuste ja jumalateenistustega. EÜSL kannab suure osa meie kuludest.

Saksamaal teenib viis eesti teoloogi: praost Merike Schümers-Paas, praost emeeritus, mag Toomas Jeremias Põld, õpetajad Theodor Hasselblatt ja Pille Talvar ning mag Kristel Neitsov. Keegi meist ei ole koguduse palgal, me teenime muu töö kõrvalt.

Jumalateenistused toimuvad kohalikes kirikutes või muudes sobilikes ruumides, vahel ka kodudes. Oma kirikuid ega muud kinnisvara meil Saksamaal ei ole. Nii väikesearvulise liikmeskonna tõttu pole me oma kirikut Saksamaal ka registreerinud, et oma niigi nappi tööressurssi bürokraatia peale mitte raisata. Küll aga teeme head koostööd ja hoiame kontakti Saksa Evangeelse Kirikuga (EKD) ja kohalike kirikute ja kogudustega. Rääkides koguduste juhtidega EELK ja E.E.L.K. ühinemisest, oleme ühel meelel selle vajalikkuses.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus