Eesti Elu
Eesti Abistamiskomitee Kanadas peakoosolek
Eestlased Kanadas 09 Jul 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
H.K.

Eesti Abistamiskomitee Kanadas (EAK) korraline aastapeakoosolek toimus esmaspäeval, 28. juunil Toronto Eesti Maja kristallsaalis umbes 30 osavõtjaga. Kvoorumi puudumise tõttu algas koosolek pool tundi hiljem väljakuulutatud ajast. EAK esimees dr. Mart Leesment ütles tere tulemast ning avas koosoleku. Rõõm oli koosolekul näha mitmeid Ehatare puhkekodu elanikke.

Eelmise aasta peakoosoleku protokoll kinnitati. 2009.a. tegevusaruandes tõi esimees esile jätkuvad läbirääkimised ametiühinguga lepingu saavutamiseks ning pidevad arutelud ja sobivate võimaluste otsingud Ehatare põetuskodu tuleviku kindlustamiseks. Nagu juba eelmisel peakoosolekul teatati, peab Ehatare põetuskodu, vastavalt uuele põetuskodude seadusele, ajakohastama oma ehitust. Selleks on Tervishoiuministeerium andnud umbes tosin aastat.
Majandusaruande esitas laekur Lea Kõiv. EAK majandus on heal järjel. Varad on investeeritud kindlatesse Kanada väärtpaberitesse. Toetused Kanadas on muuhulgas olnud suunatud peamiselt eesti lasteaiale, koolidele, noortetegevuse edendamisele. Eestis asuvaist asutustest on jätkatud toetust Suurperede Abistamise Seltsile, Tallinna ja Tartu Lastehaiglatele ja Lootuse Külale. Nimetatud Eestis asuvate asutuste juhtisikutega on EAK juhatuse liikmeil pidev isiklik kontakt. Majandusaruanded kinnitati.

EAK on olnud üks kolmest majanduslikult heal tasemel olevast eesti organisatsioonist, kes on rahastanud Toronto Eesti Maja tulevikuplaanide koostamist. EAK juhatuse sooviks on, et Ehatare tulevane asukoht oleks Eesti Maja läheduses.

Ehatare administraator Ruth McFarlane esitas informatiivse aruande Ehatare tegevusest möödunud aastal. Ta mainis, et elu Ehatares kulgeb edukalt: „Kõige olulisem on elanike tervis ning füüsiline ja vaimne heaolu. Ehatare eestipärane keskkond ja tegevus pakuvad vaimselt palju — eestikeelsed piiblitunnid ja jumalateenistused, ühistegevused, ettekanded nii Toronto kui ka Eestist saabunud esinejailt. Tihti toimuvad peod ja kontserdid, millest kõigil on võimalus osa võtta. Toidud on eestipärased. Õed ja arstid hoolitsevad põhjalikult, et tervisemuresid vähendada.” Uute tegevustena mainis administraator Eesti televisiooni vaatamist, Eesti raadio kuulamist, Skype’i õppegrupi tegevust ning ujumisgrupi loomist. Ujumiseks kasutatakse lähedal asuva Variety Village’i basseini.

Tervishoiuministeeriumi iga-aastane kontroll põetuskodus ei leidnud mingeid puudusi. 9 aastat järjest on Ehatare täitnud kõik ministeeriumi poolt esitatud nõuded ja eeskirjad. Praegu on Ehatare puhkekodu ootejärjekorras 306 isikut ning põetuskodu järjekorras 75. Põetuskodu teenistujatel oli suurim ettevõtmine elanike tervishoiu andmebaasi raalistamine ning uue süsteemi kasutamise õppimine. Ruth McFarlane tänas EAK juhatust, Ehatare juhtkonda, teenistujaid, vabatahtlikke nende pühendumise ja panuse eest. Ettekanne kviteeriti aplausiga.

2010.a. tegevuskavas esitati resolutsioon luua fond, mille sihiks uue puhke- ja põetuskodu ehitamiseks kapitali kogumine. Resolutsiooni ingliskeelne tekst oli koosoleku teatega ja majandusaruandega välja saadetud kõigile EAK liikmetele. Peale pikemat arutelu kinnitati kaheosaline resolutsioon. Seega luuakse Ehatare Sihtasutuse fond, mille sihiks on uue vanade- ja põetuskodu ehitamine. Eesti Abistamiskomiteele Kanadas praegu kuuluv kapital, umbes $3,400,000.00, kantakse selleks otstarbeks uude fondi, välja arvatud vähemalt $100,000.00. Uus fond inkorporeeritakse Ontarios ja omab seega Kanada Tulumaksuameti poolt kinnitatud heategeva fondi õigusi. Fondi annetajaile saab sellega anda tulumaksuvaba kviitungi. Hr. Guido Laikve poolt esitatud ettepanek, et fondi likvideerimise puhul, näit. kui ehitusprojekt pole läbiviidav, tagastatakse summad Eesti Abistamiskomiteele Kanadas, kinnitati ühel häälel. Kiire inkorporeerimise huvides kinnitati kolm EAK juhatuse liiget — dr. Mart Leesment, Lea Kõiv ja Rein Mägi uue fondi juhatusse, jäädes ka samaaegselt edasi EAK juhatusse. Seega on kindlustatud tihe koostöö Eesti Abistamiskomitee Kanadas ja Ehatare Sihtasutuse fondi vahel. Eelseisval sügisel toimub sihtasutuse koosolek. Hr. Laikve soovitas ka laiemat, koordineeritud koostööd kõikide Kanada eesti heategevuslike organisatsioonide vahel.

2010.a. eelarve, mille esitas laekur Lea Kõiv, kinnitati ühel häälel. Liikmemaks otsustati endiselt jätta $10.00-le aastas.

EAK sekretär Marju Säägi viis läbi valimised. Esimeheks kinnitati edasi dr. Mart Leesment. Juhatuse liikmed Hilja Kuutma, Lea Kõiv, Vaige Niitenberg, kellede mandaataeg lõppes, valiti ühel häälel tagasi. Juhatusest isiklikel põhjustel lahkunud liikme Peeter Einola asemele valiti uue liikmena Andres Gutman. Välisrevidendiks kinnitati edasi Brodeur Dennis. Kohalalgatatud küsimusi ja läbirääkimisi polnud. Hr. Guido Laikve tänas EAK juhatust nende tänuväärt tegevuse eest. Veidi üle tunni aja kestnud koosolek lõppes kohvi ja kringliga ning mitteametliku aruteluga.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus