Eesti Elu
Eesti Abistamiskomitee Kanadas aastakoosolek
Eestlased Kanadas 12 Jun 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Abistamiskomitee Kanadas korraline aastakoosolek toimus 9. juuni õhtul Toronto Eesti Maja keskmises saalis ja algas algas kvoorumi puudumise tõttu pool tundi hiljem ettenähtud algusest. Dr. Mart Leesment avas koosoleku ja ütles tere tulemast umbes 40 osalenule.

Eelmise aastakoosoleku protokoll, mis oli lisatud koosoleku kutsele, võeti ühel häälel vastu. Laekur Lea Kõiv esitas majandusaruande ja tänas lahkeid annetajaid. Majanduslikult oleme heal järjel. Eesti Abistamiskomitee Kanadas, Ehatare puhke- ja Ehatare põetuskodu majandusaruanded olid samuti lisatud koosoleku kutsele. Ka need aruanded võeti ühehäälselt vastu.

Tarvo Toomes esitas aruande abistamistegevuse kohta. EAK on eelmisel aastal ja sel poolaastal toetanud Toronto Eesti Seltsi algkooli, keskkooli ja gümnaasiumi ning lasteaeda, mida on tehtud juba pikki aastaid. Samuti on toetatud Jõekääru Suvekodu, Kanada eesti skautide ja gaidide esindusüksust, kes osaleb pealtvaatajatena laulupeol ja sellele järgnevas Eesti skautide ja gaidide rahvusvahelises suurlaagris Eestis.

Reklaami kaudu on toetatud Seedrioru Suviharja pidu ja skautüksuse Lembitu Malev eelolevat 60. juubeli pidu.

Eestis on toetatud Eesti Suurperede Abistamise Seltsi, Tallinna ja Tartu Lastehaiglaid meditsiinilise tehnoloogia ja ravimite varumisel ning Lootuse Küla, mis tegeleb alkoholisõltlastest meeste ravimisega.

Ruth McFarlane esitas Ehatare aruande. Ta mainis, et Ehatare on edukalt toime tulnud vananeva eesti ühiskonna murede lahendamisega ja et Ehatare teenuste järele on suur vajadus. Puhkekodus elab kolm abielupaari ja 86 üksikut isikut, keskmine vanus on 91 aastat. Põetuskodus on 32 elanikku, keskmine vanus on samuti 91 aastat. Puhkekodu ootejärjekorras on 411 inimest ja põetuskodu järjekorras 82 inimest. Kaks elanikku pühitsesid eelmisel aastal oma 100. juubelit.

Ehatare puhke- ja põetuskodu täidavad kõiki Toronto Linnavalitsuse ja Ontario Tervishoiu Ministeeriumi nõudeid ja ettekirjutusi.

Ehatare pakub eestipärast keskkonda, rohket eestipärast meelelahutust ja eestipärast toitu. Ehataret on külastanud paljud tähtsad ja tuntud inimesed Eestist eesotsas president Ilvesega. Aasta jooksul on toimunud mitmesuguseid meelelahutuslikke väljasõite. Ehatare teenistujate eesmärgiks on läheneda igale elanikule individuaalselt, otsese tähelepanuga.

Uue põetuskodude seaduse alusel peab Ehatare põetuskodu oma ehitust uuendama hiljemalt 2017. aastaks, muidu võib ta Tervishoiu Ministeeriumi loa kaotada.

2007. aastal hääletas Ehatare teenistujate enamus ametiühingu loomise poolt. Läbirääkimised CUPE ametiühinguga jätkuvad, siiani on peetud 22 koosolekut, kuid on veel palju, mille suhtes on vaja kokku leppida.

Ruth McFarlane rõhutas, et Ehatarel on ikkagi vaja vabatahtlikke, sest isiklik kontakt teiste inimestega on elanikele väga tähtis, eriti oluline on eesti keeles mõtteid vahetada. Paljud ei mäleta hiliseid sündmusi, aga mälestused noorusajast on eredalt meeles. Uusi vabatahtlikke on vaja!

Ruth McFarlane tänas Abistamiskomitee juhatust toetuse ja vabatahtlikke nende panuse eest.

Dr. Leesment juhtis tähelepanu asjaolule, et puhkekodu, ja eriti põetuskodu, ei sobi Eesti Maja tulevikuplaanidesse, kuid leidis, et on soovitav, et need asuksid tulevase Eesti Maja läheduses, mis võimaldab paremat kontakti eesti ühiskonnaga. Uue Ehatare ehitamise jaoks on vaja 2,5-aakrilist krunti. Ta rõhutas ka, et CUPE ametiühinguga lepingu sõlmimine on väga tähtis.

Peeter Einola andis ülevaate Eesti Maja tuleviku projekti kohta. Ta mainis, et Ernst & Youngi raport tuleviku ettepanekutega on valmis ja kinnitas dr. Leesmendi muret, et Ehatare hästi ei sobi tuleviku Eesti Maja ehitusesse, kuid on soovitav, et see asuks selle läheduses.

Lea Kõiv esitas tuleviku majandusliku aruande, kus ta vihjas koostöö võimalusele teiste etniliste põetuskodudega. Ta rõhutas, et meil on esinduslik põetuskodu, mida Ontario Tervishoiministeerium kasutab näidisena.

Arvude poolest ei erine esitatud majanduslik eelarve palju eelmise aasta tegelikest arvudest. Toetusteks on eelarves ette nähtud 120.000 dollarit. Ta mainis suurima rahuldusega, et EAK kapital on investeeritud Kanada ja provintside võlapaberitesse, mistõttu majanduskriis ei ole meie investeeringutele mitte kahjustavalt mõjunud. Kapital on jaotatud viide ossa, millest üks osa aegub igal aastal. Ilmselt on investeerimispoliitika häid vilju kandnud. Eelarve ja majandusaruanne võeti ühel häälel vastu; liikmemaks otsustati jätta endiselt 10-le dollarile aastas.

Marju Säägi viis läbi valimiste osa. Dr. Leesment valiti edasi kaheks aastaks esimeheks.
Lea Kõiv, Marju Säägi, Rein Mägi ja Marja Soots valiti kõik tagasi ühehäälselt. Revidendiks valiti tagasi Brodeur Dennis.

Guido Laikve soovitas tuua Ehatare tulevase Eesti Maja lähedusse, mis aitaks säilitada eesti kogukonda. Hr. Rande tuletas aga meelde Ehatare ehitamise alguse probleeme.
Üksmeelne koosolek kestis veidi vähem kui tund aega.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus