Eesti Abistamiskomitee Kanadas aastakoosolek
Eestlased Kanadas 15 Jun 2007 TTEWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Abistamiskomitte Kanadas (EAK) aastakoosolek toimus 11. juunil 2007 Eesti Maja kristallsaalis. Kuigi osavõtjaid oli eelmiste aastatega võrreldes päris palju, üle 30, lükkus koosoleku algus kvoorumi puudumise tõttu kella 18.00-lt kella 18.30 peale.
 - pics/2007/16641_1_t.jpg

Esimees dr. Mart Leesment tervitas kohalolijaid ja avas koosoleku. Eelmine aastakoosoleku protokoll kinnitati ühe ajalise parandusega. Ajutine administraator Bill Cowan, kes asendab lapsepuhkusel olevat Ruth McFarlane’i, andis ülevaate 2006. aasta peamistest sündmustest, kirjeldades uuendusi köögis ja mujal. Ontario provintsivalitsuse poolt korraldatud ootamatud inspektsioonid ei leidnud ühtegi viga Ehatares. Selle üle võib uhke olla. Tegevus Ehatares on kulgenud sujuvalt tänu heale juhtkonnale, s.t. neile, kes otseselt alluvad administraatorile.

Juhatuse laekur Lea Kõiv esitas ja andis seletusi majandusaruande kohta, mis oli osalenutele välja jagatud. Hüpoteegi uuendamisel tehti ühekordne hüpoteegi mahamaks $139,447 väärtuses. Aruanne võeti vastu ühel häälel.

Esimees andis ülevaate EAK toetustest Kanada eesti organisatsioonidele. Hilja Kuutma kirjeldas EAK toetust Tallinna Lastehaiglale. EAK panus on aidanud sellest haiglast teha moodsa ja hästi varustatud haigla. Tarvo Toomes andis ülevaate EAK toetustest Eesti Suurperede Abistamise Seltsile. Sinna seltsi kuulub umbes 250 suurperet. Suurpere definitsiooniks on perekond, kus on seitse või enam last. Lapsed on praeguse madala iibe juures eesti rahva suurimaks varanduseks. Saadud toetuste aruannetest ja perekondade tänukirjadest oli saalis väike väljapanek. Ta kirjeldas ka EAK toetust meestele alkoholismiravi pakkuvale asutusele väljaspool Tallinna.

Peeter Einola esitas ülevaate sellest, kuidas EAK nüüd pidevalt toetab Toronto Eesti täienduskoole ja lasteaeda, nõudes tegevusaruandeid.

Lea Kõiv esitas 2007. aasta eelaarve, mis võeti vastu. Liikmemaks jäeti endiselt $10.00 peale.

Juhatuse sekretär Marju Säägi viis läbi valimised, mille alusel valiti eraldi dr. Leesment järgnevaks kaheks aastaks EAK esimeheks. Rein Mägi, Marja Soots, Marju Säägi ja Tarvo Toomes valiti järgnevaks kaheks aastaks juhatuse liikmeteks. Kuna teisi kandidaate ei olnud, toimusid valimised aklamatsiooni korras. Välisrevidendiks valiti edasi Brodeur Dennis firma.

Dr. Leesment tegi koosolekul viibinutele teatavaks Ontario Tervishoiu Ministeeriumi uued eeskirjad. Nende kohaselt ei vasta enamik praeguseid hooldus- ja põetuskodude ruume, nende hulgas Ehatare omad, umbes kümne aasta pärast enam uutele nõuetele, kuna need näevad ette praegusest suuremaid ruume. EAK peab hakkama astuma samme, et nende eeskirjade nõudeid täita. Selles suhtes on võetud kontakti Eesti Sihtkapitali ja Toronto Eesti Maja juhatustega. Eeloleva aasta üheks peamiseks tegevuspunktiks on informatsiooni kogumine sobivate alternatiivide leidmiseks Ehatarele, mida loodetakse järgmise aasta aastakoosolekul EAK liikmetele esitada.

Hr. Ervin Aleve tänas juhatust hästi tehtud töö eest ja oli väga rahul Ehatare vanurite programmiga.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus