Eesti Elu
EELK Välis-Eesti Piiskopkonna Konsistoorium saatis asjaomastele kogudustele kaks siin äratoodud kirja (5)
Eesti kirikud 06 Oct 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
I

2010. a juunis toimus E.E.L.K. Kirikukogu hääletus väliseesti ja kodueesti kirikute ühinemise üle. Ühinemise poolt hääletas enamus Kirikukogu liikmetest ning seega saavutas meie Konsistooriumi ettepanek jõustumiseks vajaliku häälteenamuse.

Teie kogudusel oli demokraatlik õigus anda oma hääl kas poolt või vastu. See, et kasutasite demokraatlikku õigust anda oma eitav hääl ettepaneku vastu, ei tähenda mingil viisil Teie kõrvale jäämist või välja arvamist meie kiriku terviklikkusest. Olete endiselt meie kiriku osaduses täisõigusliku EELK kogudusena ja Teie koguduse hea käekäik on õnnistuseks kogu meie Eesti rahvale.

_____________________________

II

Meie kiriku osadusest välja astumise otsusest on EELK Välis-Eesti Piiskopkonna Konsistooriumile kirjalikult teatanud 4 kogudust, millest üks on Teie kogudus. Konsistoorium teatab, et Teie taoline samm on ilmses vastuolus meie kirikus tunnustatud seadusandlike alusdokumentidega ja rahvakiriku demokraatlike põhimõtetega. Kiriku osadusest välja astumine on otseses vastuolus meie koguduste tegevuse aluseks olevate EELK Põhimäärustega (1935. a jõustunud), mille järgimine on olnud meie kiriku järjepidevuse aluseks. Samuti seate te oma koguduse liikmed olukorda, kus nad Teie koguduse juhtorganite ebaseadusliku tegevuse tulemusena satuvad enese teadmata väljapoole oma senise ajaloolise kiriku osadust, mille säilitamiseks omal ajal paguluses EELK kogudused asutati.
Konsistoorium manitseb Teid järele mõtlema ning soovitab eelpool mainitud ebaseaduslikust välja astumise otsusest loobuda.


Õnnistussooviga
Piiskop Andres Taul
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus