E.E.L.K. TORONTO VANA-ANDRESE KOGUDUS (30)
Eesti kirikud 04 Jan 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
E.E.L.K. TORONTO VANA-ANDRESE KOGUDUS
ST.ANDREW’S ESTONIAN EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION IN TORONTO

24. detsember 2010.a.

V.a. piiskop Andres Taul ja EELK Välis-Eesti Piiskopkonna Konsistoorium,

Käesolevaga avaldab Vana-Andrese koguduse juhatus usalduse kaotamist piiskop Andres Tauli vastu.

Usalduse kaotus algas kui jälgisime kuidas „peapiiskop-electus“ lasi ennast, õige korra järgi, ametisse önnistada „piiskopina“ kuid kellele anti, meie üllatuseks, ainult ajutised „peapiiskopi“ ülesanded, s.o. kuni kirikud on ühinenud. Seda vaatamata, et E.E.L.K. Kirikukogu oli omale valinud peapiiskopi piiramata aja peale.

Usalduse kaotus jätkas samal päeval kui kuulsime, jälle üllatusena, et pp. Tauli konsistoorium on muutunud isemõtlevast kirikut juhtivast kogust Andres Tauli isiklikkude huvide vandeseltsiks. Pealtkuulajatelt saime teada, et uued assessorid pidid andma tõotuse töötada ja aidata pp. Tauli saavutamaks kirikute ühinemist.

Usaldamatus kasvas. Kirikute ühinemise kampaanias pp. Taul avaldas arvamust, et vaatamata erinevustest EELK põhikirjade ja E.E.L.K. põhimääruste vahel, peaksime ikka ühinema ja alles hiljem võimalikke probleeme lahendama. Seda hoolimata arvamustest, et peaksime ettevaatlikult ühinemisele lähenema ja lahkhelisi enne lahendama vältimaks olukorda kus alluvus ei võimalda enam otsuste muutmist.

Nüüd, kus mõnevõrra kahtlase taktika najal kirikute (nähtav) ühtsus on saavutatud, kingib ühinemisega pp Taul meie, E.E.L.K. pärijate, sünnitunnistuse EELK-le ja sellega annab nõukogude ajal loodud kirikule juriidilise järeltulja õiguse tunnistuse. (10.-11.09.1919 toimus Tallinnas II kirikukongress, kus võeti vastu Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku põhikiri. 22.04.1977 kinnitas Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium usukoondiste põhimääruse. Alates 1978. a kannab kirik nime Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.)

Kokkuvõttes meil ei ole seda head sooja „kodujõudmise“ tunnet millest pp Taul oma karjasekirjas toonitas. Hoopis kerkivad kahtlused kuidas saame kanooliliselt alluda Toompea Konsistooriumile ning täita Eesti Vabariigi „Kirikute ja Koguduste Seaduse“ vajadusi kui meie elupaik on Kanadas? Küsitav on kas säärased seadused üldse kehtivad väljaspool Eesti piiri.

Lähtuvalt eeltoodust, ning nii võimsalt kui võimalik rõhutada meie usalduse kaotamist, on Vana-Andrese koguduse juhatus otsustanud astuda välja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti Piiskopkonnast.

Otsus jõustub 31. detsembrist 2010.a.

Vana-Andrese koguduse juhatuse nimel,
..........................................., ..................................................., ................................................
Riina Klaas Jüri Silmberg Enn Kiilaspea
Esinaine Abiesimees Sekretär

cc Õp. Kalle Kadakas
Praost Hannes Aasa
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus