Eesti Elu
E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse 60. juubel Lakewoodis, New Jersey’s
Eesti kirikud 16 Oct 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
AIRI VAGA

Nädalaid kestnud ettevalmistused Lakewoodi NJ Eesti Luteriusu Koguduse 60. juubeli tähistamiseks kulmineerusid juubelipidustustega, peapiiskopliku jumalateenistuse ja piduliku lõunasöögiga pühapäeval, 11. oktoobril.

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse asutamine sai teoks Lakewoodi Eesti Ühingu majas 12. veebruaril 1949 peetud koguduse asutamiskoosolekul, kuhu oli kogunenud kohalik eestlaskond täies koosseisus. Asutamiskoosolekust võtsid osa ka peakonsul Johannes Kaiv ja minister J. Markus. Üksmeelselt otsustati asutada oma iseseisev eesti kogudus, mis kuuluks E.E.L.K.-sse. Koostati deklaratsioon, millele kõik osalenud alla kirjutasid.

Koguduse õpetajaks valiti Max Saar. Valiti ka ajutine juhatus, mille esimeheks sai Edward Espenbaum ning liikmeteks Gustav Pruun ja Alfred Juksar. 1950. a. alguses valiti uus 9-liikmeline nõukogu.

Kuigi paljud koguduseliikmed on koguduse 60 tegevusaasta jooksul kutsutud igavikku, täitusid siiski kirikupingid juubelist osavõtjatega, nende hulgas Eesti Vabariigi peakonsul Jaanus Kirikmäe abikaasa Merlega ja konsul Klarika Liiv abikaasa Lauriga. Teiste E.E.L.K. koguduste esimeestest olid kohal Endel Reinpõld NY Pauluse kogudusest ja Harry Virunurm Seabrooki kogudusest. E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul teenis kaasa juubelijumalateenistusel.

Peapiiskoplik jumalateenistus algas protsessiooniga. Koguduse nõukogu liige Maria Star Zumpano mängis orelil protsessiooni ajal Sibeliuse pidulikku „Finlandiat“.

Koguduse õpetaja praost Thomas Vaga luges algussalmid, millele järgnes sopran Katrina Pallopi soolo „Amazing Grace“ Linda Richtersi klaverisaatega. Praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga juhatas kogudust pihitalitusele.

Pühakirja lugemisele eelnes sopran Luule Prima soolo, epistliteksti luges Gilda Karu ja evangeeliumi teksti Kalju Ets.

Sopran Katrina Pallopi soolole järgnes kirikuliste ja vaimulike ühine usutunnistus.

Peapiiskop Tauli jutluse teemaks oli „Oleme Kristuse saadikud“, mis põhines 2. Kor. 5:20, kus Paulus õhutab Korintose kristlasi olema Kristuse saadikud. Peapiiskop märkis, et eestlaskond on olnud siin paguluses Eesti rahva ja eestluse saadikuteks terve oma 60-aastase paguluspõlve aja. Kuid lisaks sellele on eesti kristlased olnud ja on Kristuse saadikud siin ilmas. Jõudu ja kindlust õhutav jutlus oli juubelikogudusele suurepäraseks kingituseks peapiiskopilt.

Pärast jutlust mälestati aastate jooksul igavikku kutsutud koguduse liikmeid, organiste, koorijuhte, kiriku ehitajaid ja kõiki abilisi ning kogudust teeninud vaimulikke, õpetaja Max Saart ja praost Rudolf Reinarut. Kajasid mälestuskellade löögid, kostsid õpetaja Thomas Vaga lohutavad sõnad ja Maarit Vaga lauldud August Topmani leinalaul „Requiem aeternam“.

Maarit Vaga soolole järgnes armulauatalitus, kus kõik vaimulikud teenisid juubelikogudust ja külalisi.

Kuulajad ühinesid Maarit Vaga esitatud soologa „Kiituse laulu laulame Sulle“. Võimsa helitöö komponistiks on Jüri Mandre.

Clementi sonatiini helide saatel väljus vaimulike protsessioon kiriku ukse poole.

Lõunasöögilauad olid kaetud kiriku söögisaalis enam kui 100-le osavõtjale. Tavapärase rootsi laua asemel pakuti Helgi Tarmo poolt valmistatud õhtusöögi menüüd. Oli pidulik koosviibimine, kus paljud noored ulatasid serveerimisel oma abistava käe.

Järgnevalt kuulati tervitusi. Seda osa juhatas ja kirjalikke tervitusi luges ette koguduse õpetaja praost Thomas Vaga.

Eesti Vabariigi peakonsul Jaanus Kirikmäe õnnitles juubelikogudust. Eesti Arhiiv Ühendriikides juhataja Enda Mai Holland õnnitles kogudust ja avaldas rahulolu selle üle, et ka Eesti Arhiiv asub kiriku maa-alal.

Lakewoodi Eesti Ühingu esimees Priit Parming puudutas lühidalt koguduse ajalugu ning soovis kogudusele viljakat edasist tegevust.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides juhatuse liige Gilda Karu tervitas ERKÜ poolt, märkides, et ka Ühendriikide eesti kogudused on osa Rahvuskomitee tegevusest.

Kirikus üürnikuna teeniv jamaika kristlaste koguduse „The House of True Worship“ pastor Ida Simpson õnnitles kogudust lauluga.

Seejärel tervitas E.E.L.K. Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm. E.E.L.K. New Yorgi Pauluse koguduse esimees Endel Reinpõld luges ette juhatuse tervituse. E.E.L.K. Lexingtoni Ave. koguduse tervituse edastas koguduse juhatuse liige Karl Noor. Kirjaliku õnnitluse oli saatnud koguduse õpetaja, USA Chicago Praostkonna praost ja E.E.L.K. Konsistooriumi assessor Uudo Tari. USA I Praostkonna poolt tervitas kogudust praost Thomas Vaga.

Kirjalikke tervitusi olid veel saatnud E.E.L.K. Los Angeles’e, Seattle’i, Portlandi, San Francisco, Washingtoni, Baltimore’i, Clevelandi-Ohio ja Bergen County kogudused. Läti Evangeeliumi Luteriusu Koguduse poolt oli tervituse saatnud pastor Ieva Pusmucane-Kineyko.

Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees Peep Rebane oli saatnud kirjaliku tervituse ja õnnistusesoovid 60-aastasele kogudusele.

Juubelikogudus koos külalistega tõusis lõpuks paluma Jumala jätkuvat õnnistust, lauldes „Õnnista ja hoia“.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus