Eesti Elu
E.E.L.K. kongressist ja USA praostkondade sinodist Floridas
Eesti kirikud 26 Mar 2010 EKEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Jüri Linask
Kesk-Florida E.E.L.K. Koguduse esimees
Email:


Käesoleva kirjutisega juhin välismaailma kristliku eestlaskonna tähelepanu lähenevale suursündmusele Floridas. St. Petersburg’is toimuvad 23. kuni 25. aprillini E.E.L.K. kongress ja USA praostkondade sinod.

Sinodid ja E.E.L.K. Konsistooriumi poolt korraldatav kongress on suure tähtsusega meie vananeva ja kahaneva liikmeskonnaga, välismaal tegutsevate Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste elujõule. Teiseks tahab kongress ulatada käe ja luua tihedamaid sidemeid nõukogude võimutsemisest hoolimata kodumaal säilinud EELK-ga.

Loodetavasti toob kongress esile palju huvitavat meie kiriku minevikust ja praegusest olukorrast, aga ka EELK seisundist okupatsiooniajal ja praegu.

Viimasel ajal on olnud palju arutelusid kahe kiriku võimalikust ühinemisest ja tõstatatud selleteemalisi küsimusi nii Eestis kui välismaal.

Väliseestlastes on osaliselt jäänud püsima teatud umbusaldus kodumaa EELK Konsistooriumi suhtes.

Võib-olla on see tingitud kasinast informatsioonist. Ajal, mil Eesti riigi taassünd on leidnud pidevat tähelepanu ajakirjanduses, teame vähe Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust. Just selle nime all lubasid Moskva võimumehed kirikul tegutseda.

Kristliku kirikuga ühinemine võis okupatsiooniajal kaasa tuua ebameeldivusi ja karjääri piiranguid. Au neile, kes kirikuga siiski liitusid. Oli ju ristiusk kommunistlikus leeris tembeldatud oopiumiks.

Kõige selle tõttu vaatame Floridas toimuvale kongressile kui võimalusele uuesti tutvuda meie kirikuga. Kongressi kuulajaskonda on oodatud nii koguduste esindajad kui ka kiriku liikmed.

Meenutagem siinkohal, et meie kirik sündis koos Eesti Vabariigiga kiriku kongressidel aasta enne ja aasta pärast meie iseseisvuse väljakuulutamist. Meie riik ja kirik kannatasid koos. Kahjuks ei ole jumalakartus taastunud tänases Eesti Vabariigis.

Loodan, et Florida kongress aitab kaasa jumalakartuse süvenemisele meie rahva hulgas. Teame, et praegu on usk Jumalasse eestimaalastes kõige madalamal tasemel kõigi Euroopa rahvaste seas. Isiklikult loodan, et see kongress saab aluseks Ülemaailmsele Eesti Kiriku Kongressile Eestis.

Sinodid ja E.E.L.K. kongress toimuvad Floridas, St. Peterburgis, Eckerd’i Ülikooli juures. Lisainformatsiooni koha, transpordi ja ööbimise kohta leiab veebilehel http://floridaestos.wordpress....

Pühapäeval, 25. aprillil kell 2 pl toimub piiskoplik jumalateenistus.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus