E.E.L.K. Kanada praostkonna sinod Torontos
Eestlased Kanadas 13 Apr 2006 Maret TruuvertEWR
    Trüki   E-post   FB     
Laupäeval, 1. aprillil 2006 toimus Torontos Vana-Andrese kirikus E.E.L.K. Kanada Praostkonna sinodi iga-aastane korraline kokkutulek.

Sinod algas kl. 10 avajumalateenistusega, kus teenisid ja jagasid armulauda õpetajad K. Kadakas ja M. Jaanson. Peale teenistust asuti päevakorra juurde kiriku seltskondlikes ruumes.

Sinodist võttis osa 8 õpetajat, 7 saadikut ja 3 külalist.

Õpetajaist olid kohal peapiiskop Udo Petersoo, praost T. Tralla, abipraost H. Aasa Hamiltoni Esimesest kogudusest, dr. A. Taul Toronto Peetri kogudusest, E. Ulp Thunder Bay Eesti kogudusest, K. Kadakas Toronto Vana-Andrese kogudusest, A. Tuhkru Vancouveri Eesti kogudusest (A. Tuhkru on Eestist, asendab ametipuhkusel viibivat õp. W. Johansoni) ja M. Jaanson, kes on Eestist siin praostkonna vikaarõpetajaks. Peapiiskop teatas koosolijaile kahetsusega, et Montreali Eesti koguduse õpetaja H. Laaneots puudus tõsiste tervisehäirete tõttu.

Koosolekut juhatas praost T. Tralla ja protokollis praostkonna sekretär K. Kaur. Avasõnas mälestas praost Tralla hiljuti lahkunud praostkonna nõunikku praost em. Edgar Heinsood; peapiiskop omakorda õnnitles õp. Mart Jaansoni tema 40. juubeli puhul.

Avasõnas nimetas praost Tralla kirikutöötajaid „maa soolaks“ ja seletas selle huvitava väljendi päritolu. Järgnes päevakorra kinnitamine ja koosoleku rakendamine.

Praostkonna tegevusaruande all paluti ja anti informatsiooni Eestis tegutsevate väiksemate koguduste toetamise kohta praostkonna poolt, mida on tehtud jõukohaselt, vaatamata Kanada valitsuse poolt ülesseatud keerulistele protseduuridele.

Siin tuli ka kõne alla nende abistatud koguduste mittepiisav vastukaja toetustele ja Ivar Nippak toonitas kontrolli vajadust, et lähetatud summad satuksid õigetesse kätesse ning saaksid kasutatud ettenähtud otstarbeks. Muude praktiliste küsimuste hulgas nimetati ka uue õpetaja vajadust Eesti Kodule peale õp. Heinsoo kaotust.

Seejärel esitas praost tegevuskava, mis kinnitati ühel häälel ja praostkonna laekur I. Aloe esitas kassa- ja revisjoniaruanded, mis samuti kinnitati.

Praost tänas pr. Aloed suure ja kohusetruu töö eest ning A. Tuhkru tänas praostkonda nende Eesti koguduste nimel, kes ise pole abisaadetistele reageerinud. Märgiti, et annetusi mitteteadvustanud Eesti kogudused ei peaks toetust enam saama.

Koguduste saadikute informatsiooni all kerkis jälle teravalt esile koguduste liikmete vananemise ja koguduste hääbumise küsimus ja sellega kaasnevad majanduslikud probleemid. Praost Tralla nentis, et lahendust ei ole, kestame nii kaua kui võimalik ja otsustame tuleviku küsimuse selle aktuaalseks muutumisel.

Praostkonna eelarve esitas pr. Aloe ja sellele lisas praost Tralla märkused praostkonna majanduslikust tervisest, mis momendil on veel hea. Eelarve võeti vastu parandatud kujul. Peale peapiiskop Petersoo lühikest sõnavõttu toimus pildistamine ning rikkalik ja väga maitsev lõunasöök kiriku saalis koguduse daamide poolt serveerituna.

Kokkutuleku teises osas andis dr. Taul ülevaate prof. Kulmari ülihuvitavast loengust, mille viimane pidas veebruaris Usuteaduse Instituudi loengusarja raames. Loeng käsitles islamit, selle levimist ning viimasega kaasnevaid probleeme. Moslemiriikides on islam riigiusk ning riigi- ja usujuhtimine samades kätes. Dr. Taul lisas omalt poolt Martin Lutheri vaate islami omaaegsele pealetungile Euroopas: Luther leidis, et kristlased olid õigustatud teatud tingimustel sõtta minema türklaste/muhameedlaste vastu, kuna nende pealetung oli suureks ohuks kristlastele.

Huvitavale loengule järgnesid mitmed sõnavõtud.

Vaatamata õp. Tuhkru siirale kutsele Vancouverisse valiti praktilistel põhjustel järgmise sinodi kokkutuleku kohaks J. Kruusi poolt väljapakutud Toronto Peetri kirik ja kuupäevaks 24. märts 2007.

Kohal algatatud küsimuste all tänas A. Tuhkru praost Trallat hea töö eest ja praost omakorda tänas oma väga sõbralikku ja koostöötahtelist nõukogu.

M. Jaanson tänas toetuste eest, mis on laekunud Nõo ansambli Toronto-reisi kulude katteks. Ta tegi ettepaneku, et osa 23. aprilli Vana-Andrese kirikus kontserdil saadavast sissetulekust läheks Eesti kristliku lasteajakirja Laste Sõber toetuseks.

Sel teemal tekkis arutelu, kuna tulumaksuvabana kviteeritud annetusi ei tohi kasutada toetuseks väljaspool Kanadat. Dr. Taul soovitas teha annetused lahtises rahas, aga kohe kerkis küsimus, kuidas seda kontserdikülastajaile selgitada. Lõpuks lepiti õp. Kadaka ettepanekuga, et Vana-Andrese koguduse nõukogu lahendab selle küsimuse oma järgmise nädala koosolekul.

Kontserdi salvestamine otsustati anda õp. Aasa ettepanekul Hanno Bohli ja Allan Eistrati hooleks, kellel on selleks vajalikud seadmed ja kogemused.

Sinodi kokkutulek lõpetati palvega.

 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus