E V Kaitsepolitsei keeldus VEB-ist raha varastanud isiku(te) nime(de) avalikustamisest (1)
Eestlased Eestis 03 Oct 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
03. oktoober 2014
 - pics/2014/10/43261_001.jpg

Kadri Paas
ärileht.ee
Arnold Sinisalu, Rainer Saks
Foto: Ilmar Saabas
Kaitsepolitsei ei ole nõus avalikustama inimes(t)e nime(sid), kes käisid Peterburis ühe panga kontoris ja võtsid 1998. aastal välja 20,5 miljonit dollarit VEB-i raha. Saladuseks jäävad ka kõik muud kaitsepolitsei käsutuses olevad VEB-i puudutavad detailid.
http://arileht.delfi.ee/news/u...
Kommentaarium DELFIs: http://arileht.delfi.ee/news/u...

Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni endine esimees Rainer Vakra (SDE) ütles Ärilehele, et kaitsepolitsei teatas oma vastuses - ka see on salastatud -, et riigisaladuse salastatust kustutada enne salastamistähtaja möödumist pole võimalik. Kaitsepolitsei keeldus ka osalisest salastatuse kustutamisest, kuna see võib seada ohtu teabe kogumisel osalenud isikute julgeoleku.

"Leian, et kaitsepolitseil polnud alust minu taotlust rahuldamata jätta. Palun siseminister Hanno Pevkuril edastada minu taotlus ja sellele lisatud dokumendid valitsusele riigisaladuse ennetähtaegse kustutamise otsustamiseks.

Põhjendus ministrile saadetud kirjas on kokkuvõtvalt järgmine:

"Seoses avalikkuse suure huviga VEB Fondis toimunu vastu moodustati 2013. aastal riigikogu uurimiskomisjon, mille esimehe ülesandeid täitsin. Ometi on jäänud kaitsepolitseiameti valduses olev teave VEB Fondi kohta siiani saladuseks.


Arvukad kodanike pöördumised annavad tunnistust ülekaaluka avaliku huvi kohta nimetatud teabe vastu. Avalikkus soovib saada vastuseid kaitsepolitseiameti kirjas käsitletud VEB Fondiga seotud küsimuste kohta.

Seejuures on kaitsepolitseiameti kirjas kirjeldatud sündmustes möödas enam kui 15 aastat, mille tõttu ei ole tõenäoline, et teabe avalikuks tulek kahjustab Eesti vabariigi julgeolekut.

Kaitsepolitseiameti poolt salastatuse ennetähtaegsest kustutamisest keeldumine ei ole minu hinnangul põhjendatud. Palusin salastatuse kustutada kirjas sisalduvate VEB Fondiga seotud küsimuste tõttu.

Seejuures olin nõus salastatuse osalise kustutamisega, kui esineb asjaolusid, mille tõttu kirjalt tervikuna salastatust kustutada ei saa. Kaitsepolitseiameti kirjast nähtub, et salastatuse ennetähtaegsest kustutamisest keeldumise ainsaks põhjuseks on vajadus kaitsta teabe kogumisel osalenud isikute julgeolekut.

Ent nende isikute julgeoleku tagamiseks on võimalik isikute nimede ja isikute konkreetset tuvastamist võimaldavate muude andmete osas salastatus säilitada (näiteks vastavad andmed kirjas kinni katta), ülejäänud osas kirjalt salastatus kustutades.

Järelikult on võimalik minu taotlus riigisaladuse ennetähtaegseks kustutamiseks rahuldada ilma, et seataks ohtu teabe kogumisel osalenud isikute julgeolek. Seega leian, et kaitsepolitseil polnud alust minu taotlust rahuldamata jätta," kirjutab Vakra valitsusele saadetud kirjas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus