Dr Jaak Uibu: Rahvastikuküsimuses
Eestlased Eestis 19 Nov 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Lp ETA peasekretär, TTÜ prof Margus Lopp
 - pics/2015/11/46297_002.jpg

Ärakiri
Lugesin Teie mõteterohket arvamusartiklit 18. novembri Postimehes Varjaagid ja Eesti teadus. Selles oli esile toodud küsimus Kas varjaagide kutsumine (välismaalt professorite sisseostmine) aitab lahendada põhiküsimust – eesti rahva kui kultuurrahva püsimajäämist? Niisiis muretsete eesti rahva püsimajäämise eest.

Sellega seoses pean meenutama sellesuvist kirjavahetust Eesti Teadiste Akadeemia juhtkonnaga, mis küll ei kinnita tegelikku muret rahva pärast.
Aga Teie võimuses peasekretärina on olukorda muuta, sellepärast esitan faktid.

Lühiduse huvides on jäetud ära meiliposti lisamaterjalid, sealhulgas 10. juuni seminari ettekande, mis viis Riigikogus Eesti rahvastiku toetusrühma moodustamiseni. Ära on jäetud ka kirjade koopiate adressaadid, kuid Teile ETA presidendi kirjade koopiad saadeti.

1. Jaak Uibu 25. juuni 2015 kiri Toompea Haridusseminarist:
Lp Eesti Teaduste Akadeemia President ja liikmed
Viimase kahe aasta jooksul on Toompea Haridusseminar saatnud peaaegu kümme pöördumist Eesti Teaduste Akadeemia aadressil otsides koostööd Eestit tabanud rahvastikukriisi alal. Neile jätkuks edastame Teile Riigikogu liikmete osalusel toimunud rahvastikuseminari ettekande, mille leheküljel 5 ja 6 leiate 11-12 ettepanekut. Palume nende suhtes kujundada Eesti Teaduste Akadeemia
seisukoht. Mida rohkem tippteadlasi õnnestub kaasata, seda kiiremalt rahvastikukriisile lahendus leitakse.

2. ETA presidendi Tarmo Soomere vastuskiri 30. juunist 2015
Tänan Teid Akadeemiale saadetud materjalide eest. Arutasime neid eile (29.06.2015) Akadeemia juhtkonna koosolekul. Olen ka varem tutvunud mitmete Teie poolt Akadeemiale saadetud materjalidega, seejuures detailselt alates 08.12.2014. Eesti rahva tervise ja püsimajäämise temaatika on olnud Akadeemia tegevuse üks olulisi komponente. Peamiseks eestvedajaks on olnud humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond ning selle temaatika ühe olulise komponendi, rahvatervise osas bioloogia, geoloogia ja keemia osakond (mis katab ka arstiteadust). Nii näiteks valmis selle aasta jaanuaris ulatuslik käsitlus “Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020 "Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse“”. Kindlasti jätkame võimaluste piires sellesuunalist tegevust. Akadeemia ressursid on aga piiratud, mistõttu meil tuleb teha valikuid, milliseid küsimusi ja millisel määral käsitleda. Peame siin lähtuma seadusega sätestatud raamidest. Seadus paneb meile kohustuse nõustada Riigikogu, Vabariigi Valitsust ja riigiasutusi ning anda neile soovitusi. Samuti ütleb seadus, et teiste teadus- ja arendusasutuste ja sihtasutuste töös osaleb Akadeemia oma esindajate kaudu. Loodetavasti mõistate, et Akadeemial institutsioonina, samuti akadeemikutel teadlastena, ei jätku ressursse eraisikute ja eraõiguslike ettevõtete ning institutsioonide poolt esitatud soovide täitmiseks.

3. Jaak Uibu kiri Toompea Haridusseminarist 30. juunist 2015:
Lp Eesti Teaduste Akadeemia President Tarmo Soomere
Vastuseks Teilt täna saadud kirjale teatan järgmist.

1. Viitate alama-astme seadusaktidele, jätate kõrvale Põhiseaduse ja Pühakirja põhimõtted. See arusaam võib viia olukorrani, kus rahvata riik ei vaja ka enam teadust.
19.11.2015

2. Eesti Teaduste Akadeemia seaduse paragrahv 2 sätestab Akadeemia ülesanded:
põhiline missioon on teadlaste ühendusena sõltumatult ja kõrge teadusliku professionaalsusega aidata kaasa Eesti teaduse ning riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu küsimuste lahendamisele. Miks vaikib ja suleb ukse kõrge teaduslik professionaalsus, kui
Akadeemia
tegemist on sotsiaalse arengus üleskerkinud superprobleemiga - rahvastikukriisiga?

3. Vastusest võib välja lugeda, et Toompea Haridusseminari tegevust rahvastikupoliitika aktualiseerimisel aktsepteerite. Ometigi Haridusseminari ei finantseeri mitte keegi. Sellega võrreldes on piinlik, kui viidatakse piiratud ressurssidele. Eesti Teaduste Akadeemia toitub riigieelarvest, aga rahvastikukriis riigis on talle võõras!

4. Palve võtta seisukoht ettekande ettepanekute kohta oli vähim, mida sooviti. Ja sellele tuli äraütlev vastus, klassifitseerides Haridusseminari eraõiguslikuks institutsiooniks. Mis sellest, et tõstatasime riikliku tähtsusega küsimuse, mille lahendamiseks palusime Teie kaasabi. Kas vajate Valitsuse või Riigikogu pöördumist, et tegutsema hakata?
Kokkuvõttes: Eesti Teaduste Akadeemia juhtkonna keeldumine Toompea haridusseminari ettepanekute suhtes seisukohta võtmast on vastuolus Eesti Teaduste Akadeemia seaduses sätestatud ülesannetega. Seeläbi on viidud kahtluse alla ETA
liikmeskonna intellektuaalne jõud, millele oma lootuse rajasid Eesti seadusandjad.

4. ETA Presidendi Tarmo Soomere vastus
Lugupeetud dr. Uibu,
ma usun, et väljendasin end piisavalt selgelt: Akadeemia ei pea võimalikuks osaleda sellisel tasemel peetavas diskussioonis.
Lugupidamisega

5. Jaak Uibu kiri ETA presidendile 6. juuli 2015, mis jäi vastuseta
Mul on kahju, et asi niisuguse kurja pöörde võttis. Enda õigustuseks on mul ütelda, et juba 1995. aastal Akadeemia aastakoosolekul Eesti Arstiteadusnõukogu esimehena kutsusin üles liikmeskonda uurima selle rahva tervist ja demograafiat, kes Akadeemiat ülal peab. Nüüd kuulen, et lõpuks on valminud tervisesüsteemi alane strateegia. Mulle tundub see tegevus pikaldane ja orienteeritud eeskätt tippteadlaste huvidele. Pealegi pole selles midagi demograafilisest olukorrast.
Hommikuses kirjas Te sulgesite ukse sõnadega ... ei jätku ressursse eraisikute ja eraõiguslike ettevõtete ning institutsioonide poolt esitatud soovide täitmiseks. Kasutasin Teie keeldumise vastu argumentatsiooni õigusaktidest ja mujalt. Kahjuks interpreteerisite solvanguna, mida mul mõttessegi ei tulnud. Vabandaksin Teie ees, kui ma midagi valesti tegin. Äkki loete rahulikult kõik üle ja saame jätkata Põhiseadusega sätestatud suunal.

6. Lp TA President Tarmo Soomere ja teised adressaadid, 6. juuli. 2015
Kaalusin kaua. Lõpuks otsustasin, et rahva püsimajäämine on olulisem kui TA Presidendi ja juhtkonna meelerahu. Vormisin dialoogi artikliks ja avaldasin globaalses netiväljaandes EWR artiklina Rahvas ja tema akadeemia, laiendamaks teadjate ja kaasamõtlejate ringi.Originaal on manuses. Dixi.
Niisiis, prof Margus Lopp, palun Teid üle vaadata Akadeemia juhtkonna 29.06.2015 koosoleku seisukohad rahvastikukriisist ja koostööst Toompea Haridusseminariga ning tänaseks Riigikogus moodustatud Eesti rahvastiku toetusrühmaga. Muutes Akadeemia tolerantsemaks rahva murede suhtes mõistab rahvas paremini Akadeemia vajadusi. Saadan Teile käesoleva kirja alternatiivsel meiliaadressil ja mitte Akadeemiasse, sest minu aadressilt oleks nagu Akadeemiale varem saadetud ebakohase sisuga informatsiooni, mistõttu alates 30.06.2015 saabunud kirjad kustutatakse ilma neid adressaadile edastamata.
Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D. Toompea Haridusseminar, Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultantViide tsiteeritud artiklile
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus