CNE esindajad kohtusid etnilise meediaga
Eestlased Kanadas 28 Mar 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Tänavu tähistab Canadian National Exhibition (CNE), mida külastab igal aastal enam kui 1,2 miljonit inimest, oma 130. aastapäeva. Teatavasti koosneb Toronto elanikkond ja seega ka CNE külastajaskond paljudest erinevatest rahvusgruppidest, kelle huvisid CNE esindajad tahavad silmas pidada. Et erinevaid ühiskondi ja nende soove seoses CNE-l pakutavaga paremini mõista, korraldasid näituse juhid teisipäeval kohtumise etnilise pressi esindajatega, mis toimus Näituseväljakul Queen Elizabeth Building’us.

Lõunasöögiga kohtumise avas Toronto linnanõunik ja CNE marketingikomitee juht Michael Thompson, tervitades kokkutulnuid ja kõneldes ürituse eesmärgist — paremate kontaktide otsimisest just etnilise meediaga, kellel on oluline roll kajastada oma ühiskondades kõike, mis toimub Torontos. Etnilise pressi osakaal on väga tähtis ka seetõttu, et 52% linnaelanikest on sündinud mujal. Kohtumise idee tuli CNE marketingikomiteelt, et ühiselt arutada, mida saaks paremini teha erinevate etniliste ühiskondade heaks CNE-l.

Lisaks CNE juhtidele — kohtumisel osalesid CNE marketingimänedzher Karen Lynch, üldmänedzher David Bednar jmt. — said oma arvamust ja koostööideid avaldada kõik üritusel osalenud. Ühises diskussioonis pakutigi välja mitmeid ideid — näiteks igakülgse ja varajase informatsiooni avaldamine CNE kohta, sest Torontos ja selle ümbruskonnas elab rohkesti inimesi, kes hiljuti siia maale elama asunud ega pruugi veel CNE-st teadlikud olla. Info ja reklaam, samuti CNE ajaloo ja traditsioonide tutvustamine aitaksid neid pakutavas orienteeruda ja suunata neid sinna minema. Veel pakuti välja, et CNE raames võiks korraldada erinevate rahvuste päevi, kultuuriprogrammi, üritusi vm., mis tooks kindlasti kohale rohkem nendest rahvusgruppidest pärit inimesi. Muidugi on rahvusgruppide suurused erinevad ja mitte kõik ei saaks lubada omale kindlat programmi CNE-l. Pakuti välja ka koostöö tegemist Torontos asuvate eri rahvuste konsulaatidega. Samuti soovitati mõelda erinevatele vanuseastmetele, et CNE-l leiaks enese jaoks midagi laps, teismeline, keskealine, seenior. Ideede hulgas oli ka teha midagi enamat uue tehnoloogia vallas jmt.

Kindlasti teenis kohtumine oma eesmärki, pannes osalenuid mõtlema CNE traditsioonide jätkumise üle Toronto multikultuurses ühiskonnas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus