Eesti Elu
Cantate Domino juubel
Eestlased Kanadas 05 Dec 2008 P.R.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Pühapäeval, 30. nov. toimus Peetri kirikus Torontos koguduse segakoori Cantate Domino 50. aasta tegevuse tähistamiseks kontsert –jumalateenistus. Peale selle tähistas kogudus kirikuaasta lõppu. Esimese advendi küünla süütas Stephen Jenkins ja pühapäevakooli lapsed Natalie Jenkins, Amy Wall, Aleks Wall, Maxwell Brookes ja Roland Brookes laulsid Talvi Maimetsa klaverisaatel. Teenisid õpetajad Andres Taul ja Ants Tooming. Orelil Roman Toi.
 - pics/2008/12/21965_1_t.jpg

Peale algtervituse õp. Andres Tauli poolt asus 35-liikmeline koor altari ette. Kooris laulis Cantate Dominoga kaasa endise „Lootuse“ koori ansambel (12 lauljat). Koorijuht Rosemarie Lindau oli koostanud kontserdi kava, meeles pidades Cantate koorijuhtide heliloomingut. Altari ees lauldi esimese asutaja-koorijuhi Udo Kasemetsa loodud moto „Laulge Jehoovale uut laulu…“ ja Charles Kipperi „Kiituse laul“ Psalm 103:1-5. Seejärel siirdus koor rõdule. Kuulsime peamiselt jõululauludest koosnevat kontserti.

Kontsert jätkub

„Lootuse“ koori ansambli esituses kuulsime Lembit Avessoni „Üks roosike on tõusnud“. Veel kuulsime Cantate Domino juhatajate heliloomingust „Jõululaul“ — Leida Pilt (†)/Elna Miller, „Pühal õhtul“ — Eerik Purje (kes laulis kaasa ka kooris) ja „Jõulukell“ — Roman Toi, kus saate osas viiulil Lindsey Hillier (dr. Toi õpilane) ja orelil helilooja ise.

Kuulsime veel „Ave verum“ — W.A. Mozart, vana inglise jõuluviisi „Kes on see väike lapsuke“ — sdn. Udo Kasemets, „Jõuluööl“ — E. Ein/Maimo Miido, „Kiitkem südamest Mariat“ — Urmas Sisask ja „Oh õnnis öö“ — A. Adam.

Jumalateenistuse kõne koorile oli õp. Andres Taulilt, kes pühakirja alusel ja praktiliste kogemuste varal tõi koorile aastapäevatervituse, rõhutades koori väga tähtsat osa täitjat koguduse jumalateenistustel. Liturgilises osas teenis õp. Ants Tooming.

Peale õp. Andres Tauli õnnistamissõnade ja lõpulaulu koguduselt „Su kiituseks, mu Looja, laul tõusku ülesse…“ kogunesid kooriliikmed koos perekonnaliikmetega ja kutsutud külalistega alla saali rikkalikust kohvilauast osa võtma, serveeritud Ülle Veltmanni, Nelly Hubeli ja Agnes Paju juhtimisel.

Aastapäeva kohv

Juubelikohvil osales 90 inimest. Koori esimees Juhan Laanes ütles tere tulemast ja andis lühikese ülevaate koori asutamisest ja tegevusest 50 aasta kestel (pikem kirjutis Peetri koguduses ilmuvas „Elus“). Peale õp. Ants Toominga lühikest tervitust koorile (Ants on ka truu kaasalaulja tenorite rühmas) ja söögipalvet asuti maitsma mitmesuguseid võileibu, suupisteid ja magusat koos kohviga. Arhiivitoimkonna liikmed Helmi Viksten ja Irje-Ann Pihlberg olid pannud välja kooriliikme Magda Rabissoni (†) poolt kogutud ulatusliku koori tegevuse ajaloo pildis ja sõnas. Seejärel algas tervituste osa. Enne seda andis õp. Andres Taul edasi oma isiklikud kiitvad tervitused koorile.

Tervitused

Esimesena sai sõna Charles Kipper (koorijuht 8 aastat), kes meenutas, et temal oli au olla Cantate Domino koorijuht ajal, mil koori maine oli väga kõrge — pealegi maksti talle palka ja isegi mitte vähe. See oli suureks ergutuseks noorele üliõpilasele. Järgnes Asta Ballstadt (4 aastat), tuletades meelde väljasõite mitmetesse eestlaste keskustesse nii Kanadas kui Ameerikas.

Koguduse poolt tõi tervituse nõukogu esimees Olev Maimets, kes tõstis esile koori tähtsust koguduse elus. Toronto laulurahva tervitused avas ELLPA esimees Heiki Paara, kellel on olnud tihedad sidemad Cantate Dominoga. Isegi vahel laulnud kooris. „Estonia“ segakoori poolt tervitas Talvi Maimets. Vana-Andrese koori tervitussõnad andis edasi A. Kapp. Meie noorima koori poolt tervitas pea-ööbik Kati Marley, seejärel Toronto Eesti Meeskoori esidaja Madis Virro ja koolide koori esindaja ja koorijuht Reet Lindau-Voksepp. Koori endistest esimeestest tervitas Nelly Lind.

Koorijuhi sõnum

Tervituste rea lõppedes sai sõna Cantate Domino koorijuht Rosemarie Lindau — Roosi! Oma sõnavõttu alustas ta rõõmupisarad palgel. See näitab, et Roosi on kogu hingega laulu ja koorijuhtimise juures. Ta on juhatanud koori sellest 50-st aastast peaaegu pool aega (21+ aastat). Ei ole tema kurja nägu veel näinud, kuigi see oleks tihti õigustatud. Roosi imetles Cantate Dominos valitsevat koostööd ja üksmeelt. Koosolijad avaldasid talle kiitust püstitõusmise ja pika aplausiga.

Nägemiseni — kuulmiseni

Lõpuks tänas koorivanem kõiki, kes aitasid kaasa selle õhtu heaks kordaminekuks ja osavõtjaid. Eriline tänu „noortele“ „Lootuse“ koori poistele. Abistavate käte „musklijõul“ seati peosaal korda. Pidulised ja kooriliikmed lahkusid rõõmsas meeleolus — kiitust sadas igast ilmakaarest.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus