Eesti Elu
Bibliograafia Klubi 25
Eestlased Kanadas 15 Oct 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Veerandsajandat juubelit tähistame üritusega

Arhiiv ja muuseum — humoorikat ja tõsisemat
pühapäeval, 31. oktoobril 2010
kell 2.00 päeval
Tartu College’is,
uksed avatud kell 1.00.
Sissepääsuks vabatahtlik annetus.
Loodame meie ühiskonna rohkearvulist osavõttu.


Teatavasti on Bibliograafia Klubi vabatahtlikest koosnev organisatsioon sihiga koguda, turvaliselt hoida ja arendada paguluses loodud kultuuripärandit ja pärandada see kõigile huvilistele nii olevikus kui tulevikus. Bibliograafia Klubi on aidanud kaasa dr. Endel Aruja nimelise Arhiivi ja Raamatukogu korrashoiule ja püsivale arengule. Kuigi Bibliograafia Klubi on iseseisev organisatsioon, kuulub ta Tartu College’i perre läbi tihedate sidemete Tartu Instituudiga ja hiljuti Tartu College’i president emeritus Elmar Tampõllu initsiatiivil rajatud Eesti Õppetöö Keskusega.

Klubi viimase viie aasta töö on edenenud paikapandud juhiste ja ülesannete põhjal, kuigi remont alumisel korrusel on mõnede liikmete tegelikke kohustusi muutnud. Käesoleva aasta jooksul saame aga jälle asuda oma põhilise tegevuse juurde.

Kahjuks on viimasel viiel aastal klubi perest nii surma läbi kui ka muudel põhjustel lahkunud väga innukaid ja sihti näitavaid liikmeid. Klubi liikmeskonnast ja toimunud muutustest anname täpsema ülevaate raamatus. Siinjuures rõhutame kolme. Esiteks dr. Endel Aruja, kellel jätkus aastate jooksul lõpmatult energiat ja arukust olla korraga Tartu Insituudi sektretäriks, arhiivi ja raamatukogu arhivaariks ja Bibliograafia Klubi juhatajaks. Nüüd täidavad neid rolle vähemalt kolm isikut. Teiseks Leo Koobas, kes oli kogu oma hinge ja talentidega üks meie klubi tugevamaid sambaid. Kolmandaks Tartu College’i eelmine president ja klubi liige dr. Vello Soots, kes oli abiks meie suhetes Tartu College’i ja selle allorganisatsioonidega. Nende kolme Bibliograafia Klubi liikme erakorraline sihikindlus ja panus eesti kultuurivarade kogumisse ja säilitamisse jäävad meie alatisteks eeskujudeks.

Lisaks klubi peaülesannetele on traditsiooniks kujunenud eriliste ürituste korraldamine meie eesti ühiskonnale. Bibliograafia Klubi abijuhataja ja ürituste komitee juhataja Aino Müllerbecki energiliselt ja erilise täpsusega organiseeritud üritused ajakohastel rahvuslikel teemadel on saanud suurepärase vastuvõtu osaliseks meie ühiskonna poolt. Nii Bibliograafia Klubi 20. aastapäevale pühandatud raamatus kui käesolevas väljaandes leiab see aspekt pikemat käsitlemist.

Klubi liikmed, nagu kogu meie ühiskond, ootavad lähemas tulevikus Väliseesti Muuseumi (VEMU) teostumist. Ka siin on Elmar Tampõld, Tartu College’i looja, tegija ja kõige selle, mis juhtub sisuna koore sees, vaimne eestvedaja. Bibliograafia Klubi on valmis Tartu College’i juurde kavandatud VEMUle jõudumööda abiks olema.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus