Balti Õhtu Parlamendimäel 2006
Eestlased Kanadas 18 Aug 2006 Johannes PahapillEWR
    Trüki   E-post   FB     
Eeltööd on jõudmas lõppfaasi!

Paljudele meist, aga ka Kanada poliitikutele ja valitsusametnikele, on aastate jooksul kujunenud meeldivaks ja oodatud ürituseks eestlaste, lätlaste ja leedulaste ühisüritus Balti Õhtu Parlamendimäel, mis tänavu toimub esmaspäeval, 25. septembril (kokteilid kell 18, formaalne osa ja õhtusöök kell 18.45) Ottawa parlamendihoone läänetiivas, Confederation Room 200. Korraldav toimkond, Balti Liit Kanadas juhatus koos lahkete abilistega kohapeal – eesotsas eesti juurtega parlamendiliikme Peter Van Loan'iga — MP, (P.C.) York-Simcoe, Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs ootab kõigi siinsete baltlaste rohkearvulist osavõttu.

Eestlaste osavõtuks registreerimine toimub Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) kaudu. Soovitame seda teha varakult, sest iga rahvusgrupi jaoks on vaid piiratud arv kohti. Registreerida saab isiklikult koos osavõtumaksu tasumisega EKN-i büroos, tuba 101 Toronto Eesti Majas; telefonil 416 465-2219 või e-posti teel:

Eelseisva Balti Õhtu peateemaks on kolme balti ühiskonna üks teravamaid päevaprobleeme – Kanada Balti kultuuripärandi salvestamine ja hooldamine (Preservation of Baltic Cultural Heritage in Canada). Sellest veidi lähemalt allpool.

Tänavuse Balti Õhtu pea-tõmbenumbriks on aga Kanadas kõrghariduse omandanud, rahvusvaheliselt tuntud Läti president Vaira Vike-Freiberga. Meie naaberriigi presidendi isiklik osalemine Balti Õhtu pidulikul õhtusöögil pälvib kindlasti suurt tähelepanu nii Kanada poliitikute ja riigitegelaste hulgas kui ka siinsetes balti ringkondades. President Vike-Freiberga esineb Balti Õhtul päevakohase sõnavõtuga, milles on oodata vihjeid meie ühiskondade teisele päevaprobleemile – Kanada külastusviisad vs. balti rahvustest isikute sooviavaldused.

Nüüd aga mõni sõna lähemalt eeloleva Balti Õhtu peateemast. Selleks on võimaluste otsimine riikliku toetuse saamiseks seoses Balti kultuuripärandi salvestamise ja hooldamisega Kanadas. Ajalehe EESTI ELU veergudelt oleme sel teemal lugemist leidnud (nt EE 21.07.2006), kus kirjeldati Tartus äsja toimunud välisbalti arhiivide konverentsi ja seal vastu võetud resolutsiooni (memorandumit); memorandumi tekst ilmus tervikuna eelmises Eesti Elus. Neli päeva kestnud konverentsil tutvuti põhjalikult välisbalti kultuurilis-ajalooliste materjalide salvestamise ja hooldamise ning arhiivinduse probleemidega globaalses ulatuses. Lehest lugesime ka seda, et konverentsil astuti esimesed praktilised sammud probleemile osalise lahenduse leidmiseks (otsustati luua üleilmselt kättesaadav balti arhivaalide digitaal-register). Toetudes isiklikele tähelepanekuile konverentsil lisaksin, et seal oli tublisti juttu ka sellest, et baltlaste suuremad asukohamaad – Austraalia, Kanada, Rootsi ja USA – ei tohiks ükskõikseks jääda probleemile vajalike lahenduste leidmisel – on ju seal baltlaste poolt loodud kultuurivarad tegelikult osa ka asukohamaade kultuuripärandist!

Kuna ühel Balti Liit Kanadas juhatuse liikmel (meie läti kolleegil Andris Kesteris'el, kes töötab juba aastaid Kanada Riiklikus Keskarhiivis juhtival kohal) oli otseseid tööülesandeid mainitud välisbalti arhiivide konverentsi planeerimise, programmi koostamise ja konverentsi läbiviimisega Tartus, siis „juhtuski“ nii, et Balti Liidu juhatus valis sama teema ka tänavuse Balti Õhtu peateemaks – kolm rahvusgruppi otsustasid ühiselt tuua balti kultuuripärandi salvestamise ja hooldamisega seosesolevad probleemid Kanada poliitikute ja valitsuse esindajate ette hubases miljöös. Muidugi paralleelselt sellega (enne õhtust pidulikku koosviibimist) korraldab Balti Liit koos siinsete eesti, läti ja leedu keskorganisatsioonide esindajatega visiidi Kanada Kultuuripärandi ministeeriumisse (Heritage Canada) ja informeerib riigiametnike kaudu ministrit probleemist ning teeb ettepanekuid kultuuripärandi hooldamisega seotud kulude katteks riikliku toetuse saamiseks. Sama korratakse ka järgmisel päeval, mil toimub töövisiit välisministeeriumisse, et selgitada Kanada külastusviisade andmise/mitte-andmise probleeme seoses kodu-baltlaste sooviavaldustega. Lugejale veel teadmiseks, taolised ametlikud visiidid meie ühiskonna esindajate poolt valitud valitsusasutustesse on alati käinud käsikäes Balti Õhtutega – need on Balti Õhtute programmi tööosad.

Kohtumiseni eelseisval Balti Õhtul Ottawas!

Johannes Pahapill,
Balti Liit Kanadas abiesimees
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas abiesimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus