Avatud veerg: Saagu teoks Eesti Rahva tänumedal!
Arvamus 25 Jul 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1

Eellugu

Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks väljastas Vabariigi President rea medaleid ja teenetemärke. Taas jäi aga medalist ilma II maailmasõjas vaprust ja sõjalist leidlikkust üles näidanud kapten Harald Nugiseks, keda Eesti sõjameeste ühendused on mitmeid kordi esitanud riikliku autasu saamiseks.
18. veebruaril püstitati Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1 foorumis ettepanek Harald Nugiseksi autasustamiseks. Kuna Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 1 seisab, et „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“, otsustas kolonn algatada Eesti Rahva tänumedali sisseseadmise ja kpt Nugiseksi autasustamise. Eesti Rahva tänumedali idee avalikustati Tartus 29. märtsil Jüri Kuke XIII mälestuskonverentsil.

Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1 on ühendus, millel on vaid 50 liiget ja meie rahalised võimalused piiratud. Seetõttu oleme oma tegevuses sõltuvad rahva toetusest ja annetustest. Selleks, et teavitada üldsust kavandatava medali sisseseadmisest ja autasustamisest, edastasime kolonni pöördumise internetifoorumitesse, saatsime ajakirjandusele ja organisatsioonidele 486 e-kirja üleskutsega toetada Eesti Rahva tänumedali algatust.

Tagasiside

Esimesena panid ettevõtmisele õla alla uudisteportaal Minut.ee, rahvuslikult meelestatud teabeportaal Terve mõistuse sündikaat ja portaal Rada7. Pöördumise avaldasid ka ajalehed Pärnu Postimees, Koit, Kuulutaja, Võrumaa Teataja, Harju Ekspress ja Eesti Kirik. Ükski üleriigilise leviga ajaleht ettepanekut ei avaldanud, vaikisid ka televisioon ja raadio. Erandiks oli Tallinnas kuuldav Raadio Mania. Suur tänu kõigile neile, kes aitasid teabe levikule kaasa ja pidasid vajalikuks Eesti Rahva tänumedali sisseseadmisest oma lugejaid või kuulajaid teavitada.

Toetusallkirjade kogumine

Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1 alustas Eesti Rahva tänumedali toetusallkirjade kogumist läbi oma kodulehekülje. Selleks, et tänumedali idee toetajad saaksid suurendada oma osa medali sünnis, tegime üleskutse osaleda toetusallkirjade kogumisel. Kokku koguti 593 allkirja. Enamus toetusallkirjade kogujatest tähendasid, et paljud eestlased ei tunne Eesti vabaduse eest võidelnud sangareid ega tea Eesti sõduri osast II maailmasõjas. Seepärast otsustasime valmistada vastavad teabevoldikud tutvustamaks kpt Nugiseksi ja Eesti Rahva tänumedali ideed. Trükitud 30.000 voldikut on levitatud vabatahtlike abiga.

Hetkel on Eesti Rahva tänumedalit toetanud oma allkirjaga 2188 inimest. Raha on kokku annetatud 26.930 krooni.

Kuna medal on kavas valmistada kullast ja töö on keeruline, läheb see maksma 40.000 krooni. Seda summat veel koos ei ole, seepärast palume kõiki, kellel vähegi võimalik, toetada Eesti Rahva tänumedalit mõne krooniga, tehes ülekanne MTÜ Noortekolonn Nr.1 arveldusarvele 10220066694013 Ühispangas.

Eesti Rahva tänumedali tseremoonia leiab igal juhul aset 19. oktoobril Pärnus ja tseremoonia kujuneb manifestatsiooniks Eesti sõduritele, kes on võidelnud Eesti eest.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus