AVALIK PALVE RIIGIKOGU LIIKMETELE * 27.01.14
Eestlased Eestis 28 Jan 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
AVALIK PALVE RIIGIKOGU LIIKMETELE * 27.01.14

Hea riigikogu liige,

Teid on paljud kodanikud valinud täitma üsna argiseid riigi asjaajamise kohustusi, kuid Teile on peamiselt siiski usaldatud õigus teha otsuseid millest oleneb väga paljude riigi kodanike ja nende järglaste elu – võibolla koguni meie rahva saatus. Vältimaks eesti rahva tuleviku määramist argiste asjade menetlemise korra kohaselt, olete vandega kinnitanud jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Põhimõtted, millele olete lubanud ustavaks jääda, on kõige ilmekamalt esitatud põhiseaduse sissejuhatuses ja nende jäägitut täitmist on Teid valinutel õigus nõuda.

Eesti Vabariigil, mis on olnud olemas alates aastast 1918 - aastate 1940 ja 1991 vahel küll ainult de jure olukorras - ei ole vaja kehtivat riigipiiri lepingut Venemaaga asendada uuega. See on kasulik ainult Venemaale ja selle saamist toetavad nende lääne riikides asuvad sõbrad. Venemaa pidevad süüdistused Eestis elavate venelaste ahistamises ning nende seadused, mis nõuavad teistes riikides elavate venelaste au ja vara kaitsmist, kinnitavad et uut riigipiiri lepingut Eestiga on vaja millekski muuks kui oma riigi maa-ala laiendamiseks. Senini toimunu põhjal teame et Venemaa on Eesti riigivõimu kõiki instantse suutnud panna uskuma et Eestil pole Venemaaga kehtivat riigipiiri lepingut. See usk – õigemini küll ebausk – on niivõrd tugev et Teid esindava väliskomisjoni esimees ja Eesti välisminister lausa paluvad et Venemaa võtaks heanaaberlikult vastu meie alandliku kingituse. Võib arvata et mida vähem on Eesti Vabariik alates 20. augustist 1991 taastanud enne 16. juunit 1940 olnud olukorda, seda lihtsam on ühel tõenäoselt väiksel osal Eestis elavatel venelastel õigustatult väita et nad on eestlastega sõbralikult koos elanud alates 1944 aasta sügisest, kui punaarmee ENSV vabastas. Riigivõimu nõustavad juristid ja õigusteadlased ei pea võimalikuks et see väide rahvusvahelises kohtus tõeseks tunnistatakse ning sellepärast ei näe uue lepingu sõlmimist Eestile kahjulikuks osutada võivaks. Venemaal on aga küllalt kogemusi vastupidise arvamiseks. Eestil pole mingit vajadust teha midagi, mille tagajärg võib üllatuslikult ebameeldivaks või koguni saatuslikuks osutuda.

Unustage erakondlikud kohustused, sõprade soovitused ning nõunike kinnitused ja toimige oma südamehääle kohaselt. Nii kauges kui lähemas minevikus on täide läinud need soovid mida meie rahvas on oma südames kandnud ja südamehäälena väljendanud. Tajugem et meie kõik peame kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustama ja arendama riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele – seda peaks Teiegi südamehääl ütlema. Palun, kuulge seda häält ja toimige Venemaa soovi kohaselt ning ärge lisage mingit preambulat uue piirilepingu ratifitseerimisseadusse – jätke see Eesti rahva saatusele ohtlikuks muutuda võiv leping ratifitseerimata!

Kindlameelsust ja julgust Teile - astumaks nende ridadesse, kes omal maal peremees olemise soovi põlvest põlve edasi kandsid, oma riigi rajasid ning vabadussõjas ja hilisemates lootusetus olukordades eesti rahva vabaks jäämise nimel võitlesid!

Harri Kivilo,
üks neist, kes ühe teist on valinud end esindama
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus