AVALIK KIRI
Eestlased Eestis 30 May 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
7. juunil 2009 Euroopa Parlamenti kandideerivatele isikutele

Stalinismi taassünnist Vene Föderatsioonis

Vene Föderatsioonis toimub step by step stalinismi kas varjatud või lausa avalik taassünd. Senini on iga järgnev samm olnud suhteliselt väike,to aidates luua illusiooni, et mingi üksiku sammu tagajärjel üldine olukord kuigi palju ei muutu ning et seepärast polevatki vajalik alustatud trendile vastu astuda.

Järjekordseteks sammudeks stalinismi taassünni suunas on Vene Föderatsiooni Riigiduuma SRÜ asjade ja kaasmaalastega sidemete komitee esimehe esimese asetäitja Konstantin Zatulini poolt välja pakutud seaduseelnõu “Vene Föderatsiooni abinõudest natsismi, natslike kurjategijate ja nende käsilaste rehabiliteerimisele vastutöötamisest uutes iseseisvates riikides – endistes NSV Liidu vabariikides” ja Vene Föderatsiooni president Dmitri Medvedevi poolt loodud “Komisjon Venemaa huvisid kahjustavatele ajaloo võltsimise katsetele vastutöötamiseks”.

Kõnealune tegevus on äärmiselt ühekülgne – kogu tähelepanu on pööratud natsismile ja üksnes väidetavatele Venemaa huvisid kahjustavatele ajaloo võltsimistele. Täielikult ignoreeritakse asjaolu, et kuritegusid panid minevikus ja ka praegu toime isikud, kes on natsismist täiesti erinevate ideoloogiate kandjad. Samuti esineb üha sagedamini ajaloo võltsimise katseid, mis Venemaa teatavatele ringkondadele kasulikud on.

Meie, allakirjutanud, oleme seisukohal, et karistada tuleb kõiki kurjategijaid, sõltumata sellest, missugust mundrit nad oma kuritegude toimepanemise ajal kandsid või missugusest ideoloogiast lähtudes nad oma tegusid on õigustanud. Tähelepanu pööramine üksnes natslikele kurjategijatele on ju mõeldud üksnes selleks, et kas maha vaikida või isegi õigustada muude (sealhulgas kommunistliku) ideoloogiate kandjate analoogilisi kuritegusid.

Nii natside kui ka kommunistide kuriteod on suurel määral võimalikuks saanud tänu sellele, et omal ajal andsid paljud riigid nendele kuritegudele vaikiva nõusoleku. Meenutagem siinkohal kas või Müncheni, Teherani ja Jalta sobinguid! Selleks, et totaalrežiimide kuritegude kordumist ära hoida tulevikus, on vältimatult vajalik loobuda senisest ühekülgsest lähenemisest kuritegudele ning otsustavalt nõuda kõigi kurjategijate karistamist.

Meie, Europarlamendi kandidaadid, teeme Vene Föderatsiooni Riigiduumale ettepaneku eespoolmainitud seaduseelnõus ja loodud komisjoni töös sõna “natslikud” asendada sõnaga “kõik”. Juhul, kui ühekülgne eelnõu Riigiduumas ikkagi vastu võetakse, teeme Euroopa Liidule ettepaneku kehtestada eelnõu autoritele ja selle poolt hääletanud Riigiduuma liikmetele Euroopa Liidu riikidesse sisenemise keelu 25 aastaks. Samuti loeme täiesti vastuvõetamatuks piirduda üksnes seesugustele ajaloo võltsimise katsetele vastutegutsemisega, mis väidetavalt kahjustavad Venemaa huvisid. Tuleb tegutseda ajaloo võltsimise katsete vastu tervikuna – sõltumata sellest, kellele need on kas kahjulikud või kasulikud.

Eestis, 24. mail 2009
Kalju Mätik,
Mart-Olav Niklus,
Europarlamendi kandidaadid Eesti Vabariigist
Kontakt: Mart-Olav Niklus, , 51006 Tartu, Vikerkaare 25, telef. (372) 7422590
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus