Avalik kiri sõnavabaduse kaitseks Poolas SI-276
Eestlased Eestis 08 Sep 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Alltoodud kirja poola luuletaja Jaroslaw Marek Rymkiewiczi http://pl.wikipedia.org/wiki/J... toetuseks saab allkirjaga toetada e-maili aadressil . Palutakse kirjutada oma täisnimi, amet ja päritolumaa. Allakirjutanute seas on Valeri Kalabugin, Vytautas Landsbergis, Vladimir Bukovski, Leonardas Vilkas jt.

Tekst: Avalik kiri

Me protesteerime praeguse poliitilise kursile omase sõnavabaduse tsenseerimise vastu Poolas, mida ilmestab rünnak Poola poeedi, esseisti, dramaturgi ja kirjanduskriitiku Jaroslaw Marek Rymkiewiczi vastu.

Eelnevatel aastatel on juhtiv erakond teinud katseid eemaldada valitsust avalikult kritiseerinud ajakirjanikke avalikust meediast ning võtta üle ja hirmutada erameediat. Nüüd on jõudnud kätte aeg kohtulikuks terroriks. Viimastel kuudel on Poola kohtud teinud hulgaliselt küsitavaid otsuseid ajakirjanike ja opositsioonipoliitikute suhtes. Ja lõpuks anti kohtu alla poeet.

Mõjukas meediaorganisatsioon Agora eesotsas oma liidri ja praeguste võimude mõttejüngri Adam Michnikiga süüdistas Rymkiewiczit - isikut, kelle elutöö on andnud põhjust uhkust tunda igal Poola kodanikul ja igaühel, kes seostab end Euroopa kultuuripärandiga. Professor Rymkiewicz seisab vastamisi süüdistustega ajalehe Gazeta Wyborcza toimetajate solvamises, kuna nimetas neid Rosa Luxemburgi vaimseteks pärijateks ning Poola Kommunistliku Partei funktsionäride lasteks ja lastelasteks.

Kohtuotsuse suuline põhjendus sisaldas sedastust, mis peaks puudutama igaüht, kes väärtustab sõnavabadust. Nimelt süüdistas kohtunik professor Rymkiewiczit kommentaaride avaldamises, millel polnud mingit pistmist teda intervjueerinud ajakirjaniku küsimustega.

Pealegi lubas kohus enne kohtuotsuse väljakuulutamist Gazeta Wyborcza advokaadil avalikult professor Rymkiewiczit alandada, esitades küsimusi tema põlvnemise kohta, käitudes nagu süüdistaja juutidevastastel (antisemiitlikel) protsessidel aastal 1968: „Mis nime te enne kandsite?”, „Mis oli teie isa nimi?”, „Kas teie perekond kandis nime Szulc (Saksa: Schultz)?”

Juhtumid, mis hõlmavad isiklike huvide kaitset, on alati vaieldavad, sest nad loovad riski tsensuuriks. Siiski ei tohi isiklike huvide kaitset iial kasutada ettekäändena arutelu teemade dikteerimiseks. See võimude (kohtuvõim kaasaarvatud) suundumus on totalitaarriigi kommunistliku mõttelaadi tänapäeva kandumise tulem. Kohtud peavad kaitsma seadusi, seisma nende eest ning mitte püüdma muuta inimeste maailmavaadet. Veelgi enam, kohtud peaksid vältima saama sarnaseks natsidest või kommunistidest vaenajatega.

Täna rikuti Varssavi ringkonnakohtus üht kõige fundamentaalsemat vabadust – mõttevabadust. Need, kes selle põhjustasid, on vastutavad Poola avaliku elu hävitamise eest ja meie maa kaugenemises Euroopa põhialustes sätestatust.

27. juuli 2011

Allikas: Margit-Mariann Koppel
Kontakt:
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus