Avaldus Meri kohtuasja tahtliku venitamise vastu SI
Eestlased Eestis 09 Jul 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Vabariigi President hr Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi Õiguskantsler hr Indrek Teder
Eesti Vabariigi Justiitsminister hr Rein Lang
Riigikohus

AVALDUS
õigusemõistmise kohta Eesti Vabariigis

Meie, Eesti endiste poliitvangide ja küüditatute Palamuse tänavusest kokkutulekust osavõtjad, avaldame otsustavat protesti Eesti riigi ja rahva reeturi, punakangelasest küüditaja Arnold Meri kohtuasja tahtliku venitamise vastu.

Genotsiidis süüdistav võõrriigi käsilane Arnold Meri pole oma inimsusevastaseid kuritegusid eesti rahva kallal kahetsenud. Teda pole isegi vahi alla võetud, vaid on käesoleval ajal suunatud kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi. Ometi polegi tarvis olla spetsialist mõistmaks, et kui kohtualune järjekindlalt on osa võtnud Tallinnas 9. mail ja 22. septembril korraldatavatest punapidustustest, esineb Vene massimeedias Eesti-vastaste avaldustega ning 1949. aasta suurküüditamist kõigiti õigustab, on ta täiesti võimeline ka kohtus seletusi andma ning oma tegevuse eest lähiminevikus vastutust kandma.

„Leplik suhtumine mineviku kuritegudesse pole midagi muud kui üleskutse uuteks kuritegudeks” (Lech Walęsa).

Meie, Nõukogude GULAGi endised kommunismivangid ja Siberisse küüditatud teame, millega lõppes menetlus Vassili Riisi ja Idel Jakobsoni inimsusevastastes kuritegudes.
Nõuame Eesti Vabariigi õiguskaitseorganitelt Arnold Meri kohtuasja arutamise viivitamatut jätkamist ning genotsiidis süüdistatavale kohtualusele karmi, kuid õiglast karistust.

Eesti Endiste Poliitvangide Liidu nimel: D. Andresen

Eesti Memento Liidu nimel: E. Tarto

Palamusel, 5. juulil 2008

Kontakt: Mart Niklus, , 7422590

SI portaal www.si.kongress.ee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus