Austatud Põhiseaduse Assamblee liikmed ! (1)
Eestlased Eestis 24 Feb 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     


Jaak Uibu


Seadusandlus ei saa ühes riigis iial valmis. Kui see peaks siiski juhtuma, nagu sündis Justinianuse koodeksiga, siis pole enam riiki. Kehtivat Eesti Vabariigi põhiseadust on täiendatud harva, aga tungival vajadusel tuleb teha sedagi. Võib olla ka nii, et kriitilises olukorras piisab esialgu põhiseaduses kätkevate võimaluste kindlakstegemisest ja nende rakendamisest. Seda dilemmat püüti lahendada Toompea Haridusseminari töökoosolekul 30.jaanuaril 2013 Riigikogu konverentsikeskuses päevakorraga Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis. Kokku olid tulnud mitmed Põhiseaduse Assamblee liikmed, Riigikogu tänased ja endised liikmed, tänased ja endised tippametnikud, teadlased ja õppejõud, et selgitada vastastikust mõju põhiseaduse ja süveneva rahvastikukriisi vahel. Teema aktuaalsust kinnitab tõsiasi, et põhiseaduse kehtimise ajal on Eesti rahvastik kaotanud kuuendiku oma koosseisust.

Seminari ettevalmistuse käigus võeti kasutusele harva rakendatavaid kombinatsioone kategooriatest põhiseadus, rahvastikukriis, EV põhiülesanne ja põhieesmärk ning nende täitmine, seadus- ja õiguslüngad, põhiseaduslik järelvalve jne. Kaasati ka Põhiseaduse Assamblee liikmeid, kelle abivalmidus aitas kujundada seisukohti ja kes teenisid seeläbi suurima tänu. Mõttevahetuses arutati vajadust tugevdada põhiseaduse preambuli õigusjõudu, vajadust lahti kirjutada põhiseaduse esimene paragrahv, käsitleti depopulatsiooni kui julgeolekuriski ja kaaluti rahvastiku arengukava tähtsust. Rõhutati teadusliku analüüsi defitsiiti, infantiilsust sotsiaalses temaatikas, peeti vajalikuks käsitleda metodoloogilise asjatundlikkusega rahvastikku kui probleemi. Arusaadavalt olid arvamused harali, ent konsensuses leiti, et teemat tuleb jätkata, kaasamõtlejate ringi laiendada ja seisukohad avalikustada.

Austatud Põhiseaduse Assamblee liikmed! Tunnustades Teie kahekümne aasta tagust tööd põhiseaduse koostamisel kutsume Teid üles seda jõudumööda jätkama Teile ja seadusandjaile sobival viisil. Selles lootuses edastame Teile 30. jaanuari seminari ettekande teksti Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis.


Lugupidamisega,

Jaak Uibu, D.Sc.
Toompea Haridusseminar


10. veebruaril 2013

Pöördumiskiri edastati asjaosalistele Põhiseaduse Assamblee liikmete klubi asutamiskoosolekul 15. veebruaril 2013 Riigikogu teabekeskuses.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus