Austatud Eesti Vabariigi President
Eestlased Eestis 15 Mar 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Saatsite peaminister Andrus Ansipile aprillis 2010 kirja palvega end Nabala-Tuhala rindel toimuvaga kursis hoida. Kinnitasite seal oma veendumust, et keskkonnale võimalike suurte mõjudega projektide puhul, mis mõjutavad elukeskkonda väga mitmekülgselt, peab eelnema põhjalik analüüs ja arutelu. Lisasite ka, et “oma kodukoha asjade otsustamisesse tuleb alati kaasata piirkonna elanikud, see on kodanikuühiskonna eelduseks."

Rahva raha eest, meie kõigi poolt kinnimakstuna, toimusid möödunud Riigikogu valimiste eel erinevais paigus kulukad arutelud, et välja selgitada, mis Eesti jaoks on kõige parem. Loodame, et see polnud asjata, kui mõtlesime koos erinevate parteide saadikutega ajakirjanduse vahendusel, debattidel, valimisprogrammide ja valimislubaduste kaudu kaasa paljudel meie riigi jaoks olulistel teemadel. Soovime kodanikena neis aruteludes osaleda ka valimistevahelisel ajal. Eesti rahvas on valimistel ära andnud oma hääle, kuid mitte oma mõtlemisvõimet. Peaminister Andrus Ansip lubas vähem kui aasta tagasi oma kirjas kohalikele vallajuhtidele ja ajakirjanduse vahendusel avalikkusele (EPL 20.mai 2010), et niikaua, kui tema on peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata. Reformierakonna valimisplatvormis on kirjas: „Tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise.“ Me uskusime seda lubadust ja andsime peaministri erakonnale valimistel suure hulga toetushääli.

Neli päeva pärast valimisi, 10. märtsil 2011, võttis valitsus vastu ehitusmaavarade arengukava, mis muuhulgas otsustab Tuhala Nõiakaevu ning veel tuhatkonna kodukaevu saatuse . Arvestab tundlikule Nabala karstialale 2200 hektari suuruse , kaheteistkorruselise maja sügavuse augu kaevamisega.põhjaveetaseme alandamisega kuni 25 m. Juhime tähelepanu, et nimetatud otsust hoiti põhjendamatult kinni, kuni valimiste möödumiseni. Detsembris 2010 Riigikantselei poolt suure kriitikaga Keskkonnaministeeriumisse paranduste tegemiseks tagasi saadetud arengukava jõudis uuesti valitsusele kinnitamiseks käesoleva aasta 28. jaanuaril. 10. veebruaril lõpetas Riigikantselei peaministri otsusega arengukava eelnõu menetlemise, kuna arengukava vajavat täiendavat mõjuanalüüsi. Kuu aega hiljem, valitsuse esimesel valimistejärgsel istungil, võeti dokument vastu muutmata kujul. Kui see ei ole petmine ja valetamine, siis mis see on?

Soovime meelde tuletada, et Eesti rahvas on ka valimiste vahepealsel ajal hääletanud. Tuhala Nõiakaevu ja Nabala karstiala toetuseks oleme andnud üle 63 000 hääle. Eesti tuntud muusikud andsid oma toetushääle Nõiakaevu loitsu lauldes. Nabala Keskkonnakaitse Ühingu liikmeteks on 22 külaseltsi, piirkonna metsa- ja jahiseltsid, kes on koondunud sooviga oma kodukoha arengu juures kaasa rääkida. Tihedat koostööd on tehtud nelja vallavalitsusega üle maakonnapiiride. Kui see ei ole toimiv kodanikuühiskond, mida riik võiks partnerina kaasata, siis milline on? Kui need tegevused ja tuhandete inimeste pikaajalised püüdlused ei loe midagi, siis mis loeb? Kinnitame, et meie piirkonnas Riigikokku kandideeriv peaminister on meie häält arvestanud üksnes sel määral, et ei julgenud Nabala saatust otsustavat ehitusmaavarade arengukava vastu võtta enne valimisi.

Keskkonnaministeerium soovib Nabala maardlat ümbritseval ulatuslikul alal läbi viia täiendavad uuringud. Pole kahtlust, et korrektselt karstiala tingimusi arvestavad täiendavad uuringud kinnitavad veelgi suuremat keskkonnamõju antud piirkonnas. Nii suurt avalikkuse huvi pälvinud olukorras ja arvestades ettevaatusprintsiibiga keskkonna kaitsmisel ei muuda täiendavad uuringud meie seisukohti.
http://www.juridica.ee/juridic...
Riigile on odavam kompenseerida arendajatele seni tehtud kulutused, kui rahastada ülikalleid uuringuid

Meie hinnangul on tekkinud olukorras kõige õigemaks lahenduseks järgmised otsused:

1) arvata Nabala maardla varud välja keskkonnaregistrist ja ehitusmaavarade
kasutamise riiklikust arengukavast 2011-2020;
2) suunata ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020
kinnitamisele Riigikogus vastavalt Säästva arengu seaduse prg. 12 lg.6.Meenutame Teile mõnda punkti Nabala-Tuhala kronoloogiast:

1986.-1988. – toimusid otsingulis-hinnangulised tööd Harju rajoonis Nabala küla piirkonnas –selle alusel on kinnitatud 90,5% Nabala varudest 10. märtsil 2011 ehitusmaavarade arengukavasse aastani 2020.

2004 juunist – augustini said 3 kaevandajat loa lubjakivi kaevandamist ettevalmistavate geoloogiliste uuringute alustamiseks 7 mäeeraldisel Nabala karstialal.

2005 sügis: loodi Harju- ja Raplamaa neljas omavalitsuses asuva 16 küla poolt Nabala Keskkonnakaitse Ühing , et esindada kohalike elanike ja kohalike omavalitsuste ühishuvi. Tänaseks on Nabala ühinguga liitunud veel mitmeid piirkonna kodanikuühendusi.

2006-2010: kodanikualgatuse korras valmistati mitmeid trükiseid, filmi- ja audioteoseid, peeti konverentse ja rahvakoosolekuid. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves võttis osa 19.01.1997 Nabala KÜ kaaskorraldatud konverentsist “Põlev kivi! Kas kaevandame rikkust või auku?”. Tuntud muusikute esituses kanti ette 2010. aastal aastamuusiku tiitli pälvinud Urmas Sisaski “Nõiakaevu loits”. Koguti üle 62 500 allkirja Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu toetuseks.

2010 mai: peaminister Ansip lubas vastuses nelja omavalitsuse juhile ja pöördumisega Eesti Päevalehes: „Kinnitan teile, et seni, kuni mina olen peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata,“

https://dhs.riigikantselei.ee/...

EPL: http://www.epl.ee/artikkel/577...

2011 9. jaanuar: Reformierakond avalikustas oma valimisprogrammi keskkonnapeatüki, kus lubas: „Tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise“. Sama loosungit kasutasid kõik Nabala-Tuhala rindel seni võidelnud reformierakondlastest endised ja praegused vallajuhid.

2011 6. märts: Reformierakond võitis valimised. Peaminister kogus Harju- ja Raplamaal 18 967 häält.

2011 10. märts: Valitsus kinnitas Reformierakonna eestvedamisel ehitusmaavarade arengukava aastani 2020, milles sisalduvad ka Nabala varud üle 555 milj.m3.Kordame ka olulisemaid fakte Nabala lubjakivivarude kohta:

Varu asub 100% põhjavee all, tehnoloogia ja majanduslikud arvestused selle kasutusele võtmiseks puuduvad, seega on varude aktiivseks arvamisega rikutud Maapõueseadust §10 lõige 6 ja 7.

Vee juurdevool karjääri moodustab ainuüksi 2005. a. Nõmmküla mäeeraldisel tehtud geoloogiliste uuringute järgi ca 10 % kogu riigi vee tarbimisest (va energeetika).

Kvaliteedilt on Nabala lubjakivi samaväärne Virumaa põlevkivikaevandustes igapäevaselt suurtes kogustes väljatava ja kasutuseta jääva materjaliga.

Kogu varu asub Eesti suurimal – Nabala karstialal, mis on koos maa-aluste jõgedega kantud teadlaste poolt EELIS-esse, vahetus mõjupiirkonnas asub Euroopas ainulaadne Tuhala Nõiakaev

Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eestil ehituslubjakivi aktiivvaru olemas enamaks kui 100 aastaks ka ilma Nabala maardlata.

Mõistame, et Teil, härra Vabariigi President seisab ees raske otsus. Olete avalikult välja öelnud, et valitsuse moodustamist ei saa valimisvõidu puhul anda parteijuhile, kes naaberriigist segastel asjaoludel raha küsib. Sama raske südamega peate ilmselt otsustama valitsuse moodustamise usaldamise oma sõnu avalikult söönud ja rahvast ning ka oma erakonna valijaid petnud parteijuhi kätte.Nabala Keskkonnakaitse Ühing

Tanel Ots56 636 400
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus