ASN saatis signaali, et homoaktivistid tegelevad oponentide alatu sildistamisega SI-291
Arvamus 29 Sep 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Portaal De Civitate kommenteerib Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) otsust, milles asus seisukohale, et Aino Sieberti poolt professor Ülo Vooglaidi vastu esitatud kaebus ja selles sisalduvad süüdistused olid alusetud.

Sieberti kaebuse kohaselt oli Õhtulehe poolt avaldatud professor Vooglaidi artikkel "Pederastid on jäämäe veepealne osa" sisult inimvaenulik ning vastuolus pressiseaduse ja rahvusvahelise ajakirjanduseetika koodeksiga, mis keelab diskrimineerimise. Sellega seonduvalt taotles Siebert ka professor Vooglaidi Ajakirjanike Liidu auliikme staatuse küsimärgi alla seadmist.

ASN toetas professor Vooglaidi esitatud seisukohta, et Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib igale inimesele nii südametunnistuse- ja mõttevabaduse (§ 40) kui ka sõnavabaduse (§ 45) ning et see vabadus näeb ette ka seda, et inimesed võivad avalikult väljendada oma tõekspidamisi, sh arusaama, et seksuaalne läbikäimine samast soost isikute vahel on ebamoraalne ning et püüdlus kujundada sellise käitumise suhtes ühiskondlikku heakskiitu tähendab moraalse allakäigu mahitamist.

Antud otsusega on ASN saatnud selge signaali, et homoaktivistide poolt nende seisukohtadega mittenõustujate pidev süüdistamine foobiates, sallimatuses ja vihkamise õhutamises – mida on Ameerika Ühendriikides ja Lääne-Euroopas praktiseeritud juba palju aastaid ja mis on üha levinum ka Eestis (vt lähemalt siit) – kujutab endast alusetut ja alatut sildistamisstrateegiat.

"Kuivõrd Aino Siebert on esitanud Eesti Ajakirjanike Liidu auliikmeks oleva isiku suhtes väga agressiivsel moel ilmselgelt alusetuid süüdistusi, siis jääb üle loota, et EAL võtab oma auliikme au kaitsmise huvides arutlusele küsimuse Sieberti enese väljaarvamisest EAL-st," märgib portaal De Civitate.

Professori poeg, jurist ja pereväärtuste propageerija Varro Vooglaid leiab, et EAL-i põhikiri annab küllaldaselt alust Aino Siebert liidu liikmete hulgast välja arvata:

1) EAL-i põhikirja artikkel 6.1.4 kohaselt on EAL-i liikmed kohustatud hoiduma tegevusest, mis kahjustab EAL-i ja tema liikmeskonna mainet.
2) EAL-i liikme poolt EAL-i auliikme alusetu avalik süüdistamine (st laimamine) inimvihkajalikkuses, inimõigustel tallamises, sallimatuses, vaenu õhutamises jne kujutab endast kahtlemata EAL-i ja tema liikmeskonna maine kahjustamist.
3) EAL-i põhikirja artikkel 7.4.1 kohaselt võib EAL-i juhatus EAL-i liikme, kes ei täida põhikirjast tulenevaid kohustusi, EAL-st välja arvata.

Nelja lapse ema Aino Siebert on ka teisi austatud isikuid homoseksuaalse käitumisega seonduvates küsimustes korduvalt rünnanud.
Allikas: De Civitate
Kontakt: www.decivitate.ee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus