Eesti Elu
ARS LONGA...
Kultuur 29 Jul 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Leili Utno
Välis-Eesti Ühingu juhataja


Selle üldtuntud sententsi algus kõlas 17. juulil 2010 Haapsalu Paralepa rannas asuva Fra Mare hotelli panoraamsaalis, kus näitusega lõpetati 10-päevane väliseestlaste kunstiõppe suvekool.

Õppijaid oli seitse, mis võimaldas igaühega individuaalselt tegelda. Enamik tulnuist olid hea kunstialase hariduse saanud kunstnikud ja õpetajad, kes suvekooli programmist endale uut ja innustavat õpetust leidsid.

Tartu Ülikooli dotsendi maalikunstnik Anne Parmasto juhendamisel õpiti maalimist ja kompositsiooni. Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Kaisa Puustak andis suurepäraseid joonistamistunde, kusjuures portreteerimisel kasutati modelli. Maalikunstnik Tiiu Kuill-Piibur tutvustas uut, lahustatud õlivärvidega maalimise meetodit.

Suvekooli naelaks võiks pidada prof Jaak Kangilaski kolme suurepärast loengut eesti kunsti ajaloost, millele järgnes slaidiprogramm professori selgitustega eesti maalikunstnike loomingust alates Johann Kölerist kuni nüüdisajani. Endise Tallinna Kunstiülikooli rektori ja kogenud õppejõu hästisõnastatud loengud suutsid äratada huvi eesti kunsti suurkujude vastu ka neis kuulajais, kes eesti keelt loevad sõnaraamatut kasutades.

Suvekoolis kasutati eelistatult eesti keelt, kuid rööbiti toimus õpetamine inglise keeles.
Kahjuks ei toetanud väliseestlastele eesti kunsti suvekooli korraldamist Eesti Kultuurkapital ega Rahvuskaaslaste Programm. Õpetamise ja õppevahendite kulud kandis Välis-Eesti Ühing.
Ettevõetut perspektiivitundega hinnates tuleb tõdeda, et pole kindel, kas eesti kunstiõpetuse edendamiseks väliseestlaste hulgas eelolevail aastail Eesti riiklikud institutsioonid toetust osutavad, kuigi arvestama peaks sellega, et noorte õpihimuliste eestlaste hulk välisriikides kasvab.

Välis-eestlaste seas on rida professionaalseid kunstnikke ja õpetajaid, näiteks Elva Palo Torontost, Mare Rahkema Saksamaalt ja Hugo Valter Silberberg New Yorgist, kes on suutelised kohapeal juhendama kunstikursusi, kasutades selleks Haapsalu suvekooli jaoks loodud õppekava. Kui soovitakse, siis võib kutsuda abiks koostööpartnereid – õpetajaid Eestist.

Suvekoolis osalenuile tutvustati ka Haapsalu lähiümbruse vaatamisväärsusi. Poolepäevane ekskursioon tehti Matsalu rahvusparki. Matsalu looduskaitseala loodi 1957. a pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. 48 610 ha suurune kaitseala hõlmab Matsalu lahte, Kasari jõe alamjooksu ja selle üleujutatavat luhta, rannakarjamaid, puisniite ning umbes 50 väiksemat saart ja laidu. Külastati Matsalu rahvuspargi keskust Penijõe mõisas, mis avati a.2000.
Haapsalus pakkus huvi Evald Okase majamuuseumi, Epp-Maria Kokamägi ja Erki Meisteri ateljeede ning Hillar Tatari koduateljee külastamine.


Kaugelttulnute arvates pidanuks suvekool kestma vähemalt kaks nädalat, et maaliõpingute kõrvalt saanuks külastada kõiki kunstnike elu ja tegevusega seotud paiku Haapsalus.

Siinjuures võiks algussententsi jätkata: ... vita brevis est

Eesti Kunstnike Koondise Torontos ettepanekul Haapsalus korraldatud eesti maalikunsti lühikursus väliseestlastele läheb ajalukku.

Ühtlasi täname EKKT presidenti Mai Vomm-Järvet ja koondise juhatust heade soovituste ja koostöö eest!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus