Armsad eestluse hoidjad välismaal!
Eestlased Eestis 27 Mar 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2009-2013“ raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

2012. aasta suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 12 kuni 17 aastat:

1) I vahetus: 26. juuni - 6. juuli 2012, noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk (testi alusel);
2) II vahetus: 10 – 20. juuli 2012; noortele, kes valdavad eesti keelt (testi alusel);
3) III vahetus: 31. juuli – 10. august 2012; vahetuse koosseis määratakse testi alusel.
2012. aastal korraldatakse laagrivahetusi osalevate noorte eesti keele oskust arvesse võttes. Laagrivahetuste koosseisu määrab MISA noorte keeletestide alusel.

 - pics/2012/03/35781_001_t.jpg
Laager toimub Eesti läänerannikul mere ääres Ojako turismitalus Audru vallas Pärnumaal.
Valitud laager:
· tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
· on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
· vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
· tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
· tagab vajalikud hügieenitingimused (sh soe vesi, veeklosett);
· tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega ning võimaluse omaette olemiseks, kui noorel selleks vajadus tekib.

Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.

Laagrisse registreerimine ja keeletestide sooritamine kestab kuni 25. aprillini 2012.

Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest.

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb:
a) täita registreerimisankeet
b) kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus)
c) teha keeletest.
a) Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel: http://www.meis.ee/eesti-keele...
Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:

- Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis)
- Sünniaeg
- Sugu
- Elukoht
- Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg
- E-post (noore ja noore vanema/esindaja oma)
- Telefon (noore ja noore vanema/esindaja oma)
- Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)
- Viisavajadus
- Pileti ostmise vajadus (sh täpsustada, kas edasi-tagasi või üheotsa pilet)
- Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks või mitte
- Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris
- Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit
- Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)
- Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)

b) Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 10 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse”. Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.
c) Keeleõppe tõhustamiseks on laagrivahetused korraldatud osalejate eesti keele oskust arvestades: esimene vahetus väga väikese keeleoskusega või üldse mitte eesti keelt oskavatele noortele, teine vahetus keelt hästi valdavatele noortele ja kolmas vahetus määratakse testi alusel. Õigetesse vahetustesse määramiseks tuleb noorel (isiklikult) sooritada keeletest. Selleks palume täita test leheküljel: http://www.meis.ee/keelelaagri...

MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 14. maiks 2012.


KULUD JA KOHUSTUSED
Laagris osalemine on noorele tasuta. Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus. Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.

Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.

MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.

Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, olen meeleldi valmis vastama.

Parimate soovidega,
Ave Härsing
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
koordinaator
+372 6599 037
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus