Arengufondi Kohvihommik: majandus vajab suunamuutust
Eestlased Eestis 16 Nov 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Arengufondi teisel Kohvihommikul võeti kriitilise vaatluse alla Eesti majanduse hetkeolukord ja sellest tulenevad tulevikuväljavaated.

Täna teistkordselt Radissoni hotellis toimuval foorumi stiilis Kohvihommikul vedasid arutelusid Ott Pärna, Erik Terk, Urmas Varblane ja Rain Tamm. Arutelu alla võeti küsimused:

Mis Eesti majanduses muret teeb? Miks riigid tulevikku vaatlevad – Arenguseiret teevad? Mis on Arengufondi roll sihtide seadmisel Eesti majanduses? Eesti 2025 – “põhjamaastunud”, “kreekastunud”, “luksemburgistunud”, “iiristunud” või Euroopa tagahoov?Tartu Ülikooli majandusteadlane Urmas Varblane tõdes Kohvihommiku ettekandes, et Eesti majandusareng on jõudnud olukorrani, kus senised edutegurid on ammendunud olemaks maailmaturul konkurentsivõimeline. Varblane rõhutas: „Eesti majanduses seisavad ees struktuurimuutused, mille raames suur osa ettevõtteid peab mõtlema oma ärimudeli muutmisele või tegevuse lõpetamisele. Väga oluline on pöörata tähelepanu tootlikkuse kasvule ja selle saavutamine eeldab sisulist koostööd ettevõtlus- ja avaliku sektori vahel. Me ei räägi mitte ainult tootlikkuse tõstmisest olemasolevates ettevõtetes. On vaja selgelt rohkem ettevõtteid uutes ja suuremat lisandväärtust võimaldavates, globaalsele turule suunatud valdkondades.”Arengufondi rolli majanduse ümberstruktureerimises käsitlenud Ott Pärna sõnul on fondi ülesandeks olla majanduse tüürimeheks. „Eesti on täna tõsisel teelahkmel – lasta majandusel areneda omasoodu, võimalikke arenguteid lahti mõtestamata ja jõuda paremal juhul Kreekasse või Portugali tasemele. Teine võimalus on teha ühiselt ja süsteemselt tööd selleks, et määratleda need valdkonnad, kus Eestil on võimalus läbi lüüa nii teenustes kui tööstuses. Arenguseire inglise keelne vaste foresight tähendab sihiku seadmist. Just nimelt seda peamegi oma majanduses ja seda toetavas hariduses tegema. Arengufondi eesmärk on olla nende sihiseadmiste ja muutuste algatajaks, analüüsijaks, nõustajaks ja vajadusel ka investeerijaks,” lisas Pärna.Investeerimispanga GILD Bankers juht Rain Tamm arutles küsimuse ümber, millise riigi stereotüüp võiks Eesti 2025 aastal olla. Ühise arutelu tulemusena jõuti tõdemuseni, et sellist riiki ei ole olemas. „Ideaaljuhul on Eesti targalt konstrueeritud hübriid, olles põhjamaadest “üle võtnud” hästi funktsioneeriva avaliku sektori, Iirimaalt läbimõeldud tööstuspoliitika, Singapurist avaliku sektori suutlikkuse ja tarkuse strateegilisi muutusi kiiresti ellu viia. Ja mis kõige olulisem, arendada tuleb inimkapitali. Seda on kõik tänased edukad riigid teinud, ja kes pole teinud, on edukate rivist välja jäänud,” rõhutas Tamm.Eesti Arengufond on 2006. aastal asutatud avalik-õiguslik riskikapitalifond, mille eesmärk on investeerida koos erapartneritega alustavatesse tehnoloogiaettevõtetesse, kaasajastades seeläbi Eesti majandusstruktuuri. Lisaks tegeleb Arengufond arenguseirega, mille raames analüüsitakse tehnoloogilisi ja valdkondlikke arengusuundi maailmas, prognoosides nende valguses Eesti riigi pikaajalisi strateegilisi arenguid ning aidatakse otsustajatel olulisi otsuseid langetada. Arengufondi käivitamist alustati 2007. aasta aprillis.Lisatud fotode autor on Erik Riikoja.Lisainfo:

Ott Pärna

Eesti Arengufondi juhatuse esimees

616 1100

 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus