Arengufond: Eesti IT eduks on vaja rohkem inimestesse investeerida
Eestlased Eestis 17 Feb 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Arengufond avaldab täna IT arenguseire EST_IT@2018 raporti. Raport toob välja kolm konkreetset soovitust, mida teha, et Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatest enim kasu suudaks lõigata. IT valdkonnas paradoksaalselt on kaks soovitust kolmest seotud inimestega.

Arengufond soovitab Eestil investeerida vähemalt 5-6 tugeva IT valdkonna välisprofessori Eestisse toomisesse. Kriitilise massi saavutamiseks on otstarbekas värvata ühte ülikooli korraga mitu välisõppejõudu.
IT õppejõudude kõrval vajab Eesti magistriprogramme, kus IT-inimestele õpetatakse senisest enam ettevõtlust ja vastupidi, äripoole inimestele infotehnoloogiat.

Samuti tõi seire EST_IT@2018 välja fookusvaldkonnad, milles info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamine järgmise kümne aasta jooksul enim Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse panustaks. Nendeks on haridus, tervishoid, tööstus, energeetika, finantsteenused ja IKT turvasüsteemid.

Arengufondi juht Ott Pärna rõhutab, et fookusvaldkondade valik tähendab enamat, kui ehk esmapilgul arvata võiks. “Me räägime senisest palju mõjusamast IT võimaluste kasutamisest. Näiteks tööstuse puhul saab infotehnoloogia ühelt poolt panustada tootmisprotsessi optimeerimisse ja automatiseerimisse. Kuid vähemalt sama oluline on IT kasutamine rahvusvaheliste tarne- ja müügiahelate ülesehitamises ja juhtimises,” näitlikustas Ott Pärna.

EST_IT@2018 seire juhi Kristjan Rebase sõnul on fookusvaldkondade valimine ja eelisarendamine vajalik, et mitte niigi nappe ressursse laiali pillutada . “Valdav osa meie elu parendavatest IT uuendustest sünnib Eestist märksa suuremates riikides – siin ei suuda me konkurentsi pakkuda. Seepärast on Eestile paslikuks ambitsiooniks olla kiire ja nutikas IT kasutuselevõtja ning eelkõige just seal, kus meie endi vajadused on kõige suuremad. Et Eesti ja maailm otsivad lahendusi sarnastele väljakutsetele, siis annab oma probleemide lahendamine meile ka selgeid IT ekspordivõimalusi,” kinnitas ta.

Seire soovitused on eelkõige suunatud hariduse ja majanduse eest vastutavatele ministeeriumitele, kes plaanivad “Teadmistepõhine Eesti” strateegia raames 5 aasta jooksul IT eelisarendamisesse investeerida 100 mln krooni. Arengufond ise algatab tänavu välja valitud kuues fookusvaldkonnas IT kasutuselevõtu teekaartide väljatöötamise. Teekaartide koostamise käigus analüüsitakse ekspertide ringis nii erinevate IT lahenduste kasutuselevõtuks kuluvat aega kui selleks vajalikke ressursse ning nende leidmise võimalusi.

EST_IT@2018 raport on kättesaadav Arengufondi kodulehel aadressil http://www.arengufond.ee/fores...
Eesti Arengufond on ellu kutsutud Riigikogu poolt eesmärgiga aidata kaasa Eesti majanduse struktuurimuutustele. Selleks teostab Arengufond Eesti majanduse arenguseiret, et leida uue kasvu allikaid ning investeerib uut moodi mõtlevatesse ja ambitsioonikalt tegutsevatesse Eesti teadmusmahukatesse tehnoloogiaettevõtetesse.
Lisainfo:
Ott Pärna, Arengufondi juhatuse esimees, tel 6161 100
Kristjan Rebane, EST_IT@2018 seire juht, Arengufondi infoühiskonna ekspert, tel 616 1063
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus