Eesti Elu
Algab VEMU kogumisvõistlus „Muusika eestlase elus” Eesti Elu
Teadaanded 28 Feb 2015 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2015/02/44494_001.jpg


2014. oli laulupeoaasta. Kaheksa laulu- ja tantsukollektiivi Kanadastki käis Tallinnas suurel peol ja sai sealt võimsa elamuse – muusikast, koosolemisest. Justkui sellest emotsioonist kantuna on 2015. aasta Eestis kuulutatud muusika-aastaks, sooviga tõsta Eesti mitmekülgne muusikaelu tähelepanu keskpunkti, tutvustada muusika loojaid ja esitajaid, innustada muusikahuvi ja suurendada muusika rolli inimeste elus. Aasta juhtlauseks on “Kõlab hästi” (“Sounds good”).
Muusika mitte ainult ei kõla hästi meie kõrvadele, vaid see ka kinnitab meie vaimu ja kosutab meie hinge. Muusika on täitnud eestlaste kultuurrahvaks kujunemisel ja püsima jäämisel keskset rolli. Nii 19. sajandi rahvuslik liikumine kui 20. sajandi lõpu taasiseseisvumine said tuge rahva muusikaarmastusest ja -harrastusest. Kuulsad heliloojad ja muusikud on meie visiitkaardiks laias maailmas ja rahvusliku eneseuhkuse allikaks. Muusika on meid ikka sidunud - rahvana, kogukondadena, subkultuuridena.

Muusikal on eestlase elus tähtis koht. Meil kõigil on muusikaga aga ka väga isiklik ja intiimne side. Milline täpselt? Millist rolli mängib muusika võõrsil elava eestlase elus? Selle teadasaamiseks kuulutab VEMU välja kogumisvõistluse “Muusika eestlase elus”.

Võistlusele ootame vabas vormis kirjapanekuid järgmistel teemadel
Kuidas jõuab eestlane muusikani?
Milline roll on muusikal eesti kodus?
Milline on eestlase muusikaline haridus?
Millised on eestlaste muusikalised harrastused?
Milliseid muusikažanre eestlane eelistab?
Kas ja kuidas eestlane segab oma rahvuslikke muusikatraditsioone teiste rahvaste traditsioonidega?
Millistes muusikakollektiivides eestlane kaasa lööb?
Kes on olnud väliseesti kesksed muusikategelased?
Milline on olnud nende roll eesti ühiskonnas ja sinu jaoks isiklikult?
Milliseid muusikasündmusi on võõrsil elavad eestlased korraldanud?
Kuidas on need teoks saanud?
Milline on eestlase side koorilauluga?
Milline on laulupidude roll eestlase elus?
Milline on väliseesti muusikaproduktsioon?
Muusika ja eesti keel
Muusika ja identiteet
Muusika ja poliitika
Muusika ja spirituaalsus
Muusika ja põlvkonnad
Muusika ja kontaktid Eestiga
Teised rahvused eesti muusikat harrastamas
Elu väliseesti muusikuna
Väljakutsed väliseesti muusiku karjääris
Väliseesti muusikarepertuaar

Võistlusele on oodatud ka:
- helilindistused, plaadid, kassetid, CDd, filmid, mis kajastavad väliseestlaste muusikalist tegevust;
- trükimaterjalid (laulikud, noodid, muusikaürituste kavad, plakatid jmt);
- intervjuud (helis või filmina) eesti muusikategelaste või –harrastajatega;
- fotod muusikutest ja muusikasündmustest.
Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2016. Tööd palume saata: VEMU/Estonian Studies Centre, 310 Bloor Street West, Toronto, ON M5S 1W4. Võistlustööd palume esitada märksõnastatult, lisades kinnises märksõnaga varustatud ümbrikus andmed autori kohta: nimi, vanus, aadress, telefoninumber, e-meiliaadress.

Parimatele töödele rahalised ja raamatupreemiad!

Info: Piret Noorhani, , t. 416 925 9405, vemu.ca
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus