Algab lõimumise arengukava sisuline koostamine
Eestlased Eestis 12 Jan 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
EV Kultuuriministeerium.

Koos uue aastaga sai alguse arengukava „Lõimuv Eesti 2020”
koostamise põhitegevus: lähiajal tuleb kokku 15 teematöörühma, kohtunud on
ekspertgrupp ja juhtkomitee, käimas on ministeeriumidevahelised arutelud.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri Anne-Ly
Reimaa sõnul jätkuvad sel aastal arutelud ministeeriumide vahel, samuti
tegevused, kuhu kaasatakse nii MTÜ-sid ja riigiasutusi kui ka erasektori
ja kohalike omavalitsuste esindajaid.

„Juba eelmise aasta viimaseil nädalail algasid tihedad arutelud
ministeeriumide vahel. Kohtumiste eesmärgiks on kaardistada seotud
valdkonnad, tegevused ja sihtrühmad, mis on lähtekohaks arengukava
koostamisel,” selgitab Reimaa.

Jaanuari lõpus algavad erinevate koostööpartneritega teematöögruppide
arutelud, kus räägitakse lõimumisvaldkonnaga seotud teemadest: näiteks
keeleõppest, tööhõivest ja haridusest, kaasatusest ja identiteedist. Kokku
tuleb 15 teematöögruppi, mille juhtidest moodustub ekspertkogu, kes
koostab põhjaliku ülevaate kogu problemaatikast ja võimalikest
lahendustest.

Kõigil on võimalus arengukava koostamises oma sõna sekka öelda veebilehe
www.integratsioon.ee kaudu. „Häid ja olulisi ettepanekuid püütakse
arengukava valmimisel kindlasti arvestada,” sõnas Reimaa.
„Meie eesmärk on, et valmiv arengukava sünniks kõikide huvitatud
osapoolte koostöös.”

Arengukava „Lõimuv Eesti 2020” koostamist ette valmistav
tegevus sai alguse mullu augustis, mil asuti koostama valitsusele
ettepaneku esitamise eelnõu. Septembris käis eelnõu ministeeriumide
vahelisel kooskõlastusringil ning oktoobris kiitis valitsus selle heaks.
Alates oktoobrist on koos käinud ka arengukava koostamise juhtrühm, kuhu
kuuluvad kümnekonna ministeeriumi esindajad. Novembris avati kava
koostamist tutvustav kolmekeelne veebileht www.integratsioon.ee , mida on
külastatud juba enam kui 600 korda. Sealt leiab ka lühikese kokkuvõtte
toimunust ja pisut eelinfot:
http://integratsioon.ee/uudise...
.

Arengukava koostamist juhib kultuuriministeerium, kava koostamises
osalevad sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium,
siseministeerium, rahandusministeerium, justiitsministeerium ning
välisministeerium. Samuti osalevad juhtrühmas Riigikantselei, Töötukassa,
Politsei- ja Piirivalveameti, SA Innove ning Integratsiooni ja
Migratsiooni Sihtasutus (MISA) esindajad. Arengukava valmib käesoleva
aasta lõpuks.

Lisainfo:
Anne-Ly Reimaa
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
anne-ly.reimaa kul.ee
628 2217
522 3305

Mari Klein
Arengukava „Lõimuv Eesti 2020” kommunikatsioonijuht
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus