Eesti Elu
A.K.E.N. annetab uksi! MINIBASAAR #2 5. mail 2012
Eestlased Kanadas 28 Oct 2011 A.K.E.N.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     


A.K.E.N. on 21 aasta jooksul jaganud toetusi $350,000 ulatuses väga paljudele lastega ja perekondadega tegelevatele asutustele, organisatsioonidele ning projektidele siin ja kodumaal.
Aga kunagi varem pole toetusi jagatud uste ostmiseks! Tänu aga ühele
Torontos elavale lahkele annetajale, Maimu Hellatile, ongi lõpuks A.K.E.N. ja uksed kokku sattunud.

Tegemist pole tavaliste ustega, vaid tuletõkkeustega Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Õpilaskodule. VHK (samuti tuntud kui MTÜ Miikaeli Ühendus) on munitsipaaalne haridus- ja kultuuriasutus, mille tegevus on jagatud kolme suuremasse valdkonda: haridus- ja haridusuuenduslik, kultuuriline ning hoolekande tegevus, mis tähendab, et VHK programmis on rohkelt ettevõtmisi ja tegevusi, mis ei ole kaetud riigikassast, vaid mille korraldamiseks on rahalised vahendid hangitud vabatahtliku tööga, lastevanemate toetustest, fondidest, heategevusüritustest, annetustest jm.

Eelpool nimetatud kolmandasse hoolekande sektorisse langebki VHK Õpilaskodu, kus hetkel elab VHK hoolduses 22 last, osa neist erivajadustega, kellel ei ole võimalik kuskil mujal Eestis koolitust
saada, osa vanemateta, osa keerulisest ja probleemsest kodust, kus pole võimalik elada.

Kevadel saabus A.K.E.N.ile toetuspalve VHKlt. Õpilaskodu hoones oli vaja kiiremas korras välja vahetada 2 ust, mis vastaksid tuleohutusnõuetele ja sellega vältida haridusameti poolt Õpilaskodu kinni panemise nõuet. Oli õnnelik kokkusattumus, et abipalve saabumise hetkel oli A.K.E.N.i
komitees parajasti arutlusel, kuidas kõige otstarbekalt kasutada Maimu Hellati $5,000 annetust A.K.E.N.ile. Kuna annetaja oli toetuse kasutamiseks andnud vabad käed, sai tehtud otsus Maimu Hellati $5,000 paigutada VHK Õpilaskodu tuletõkkeuste ostuks.

A.K.E.N.i komitee on siiralt tänulik Maimu Hellatile toetuse ja usalduse eest. Ja ka tänulik selle eest, et selle tõhusa toetuse saamiseks polnud A.K.E.N.lastel vaja ühtegi kasti tõsta, kotti vinnata ega treppi ronida!
Öelda, et VHK Õpilaskodu juhtkond on ülitänulik Maimu Hellatile, on
lihtsalt liiga tagasihoidlik! Tänutäheks Maimu Hellatile ja A.K.E.N.ile asetakse tuletõkkeustele järgmise sõnastusega tänutahvel: Miikaeli Ühendus tänab annetajaid, kes on toetanud tuletõkkeuste ostu: Maimu Hellat, Akadeemilised Kanada Eesti Naised.

Siinjuures võiks nimetada sedagi, et Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetusse ja õppekavasse on integreeritud vabatahtliku heategevusetöö põhimõtted ja tegevused. Näiteks leidis alles 16. oktoobril aset VHK õpilaste korraldatud heategevuskontsert, millega koguti koolikaaslastele
insuliinipumba ostmiseks 1213 eurot (peaaegu pool pumba kogumaksumusest, mis on 2500 eurot).

A.K.E.N. jätkab rahuldust pakkuvat heategevustööd… 5. mail 2012. a saab teoks MINIBASAAR #2, mis toimub A.K.E.N. basaaride alalises kodus Vana-Andrese kirikus. Ja A.K.E.N. komitee toetuste jagamine abivajajatele on ikkagi kirjalike taotluste alusel......

Ellen Leivat,
A.K.E.N. komitee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus