EESTLASED KANADAS I
TOIMETUS: Alfred Kurlents, peatoimetaja • Richard Antik • Jaan Olvet
Ilmus 1975. aastal Torontos

Interneti lehekülje toimetus: Priit Aruvald.

SISUKORD

1. Eestlased väljarändajatena.
Richard Antik

2. Eestlased Kanadas enne Esimest Maailmasõda.
Ottomar Laamann

3. Eestlased Kanadas kahe maailmasõja ajavahemikul.
Raimond Piirvee

4. Eestlased Kanadas pärast Teist Maailmasõda.
Siegfrid Veidenbaum