Ajalookirjanduse aastapreemia 2010
Eestlased Eestis 16 May 2011 Peep PillakEWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2011/05/32368_2_t.jpg
Möödunud aasta parim trükis ilmunud ajalooalane uurimistöö kuulutati sel aastal välja Pärnus Koidula muuseumis 14. mail. Ajalookirjanduse aastapreemia anti välja kuueteistkümnendat korda, väljaandmise algatasid 1995. aastal Ajalooarhiiv ja Ajaloo Instituut. Nüüdseks on preemia väljaandjaid kuus: Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli ajaloo osakond, Tallinna Linnaarhiiv, Akadeemiline Ajalooselts, Pärnu Muuseum ja Eesti Ajaloomuuseum. Varem on preemia väljakuulutamise tseremoonia toimunud kas Tallinnas või Tartus, nüüd toimus see esmakordselt mujal.

Aastapreemia kandidaadiks võib esitada kõiki kalendriaasta jooksul ilmunud eestikeelseid ajalooraamatuid. Aastapreemia määratakse ühele kandideerinud teosele. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse terviklikkus, teaduslik tase ning uudsus, lisaks arvestatakse raamatu kujundust, trükkimise ja köitmise taset.
Aastapreemia määrab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad 2–3 ajaloodoktorit, eelmise aastapreemia laureaat ja korraldaja esindaja. Seekord kuulusid ekspertkomisjoni doktorid Andres Kasekamp, Art Leete ja ning eelmise aasta ajalookirjanduse aastapreemia võitja Inna Jürjo (uurimusega „Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel.“ Tallinn, Argo 2009), kes oli ka komisjoni esimees. Sel aastal oli kandidaate esitatud rekordiliselt suur arv – kaheksateist. Varem on esitatute kõige suurem arv piirdunud neljateistkümnega ning kõige vähem on olnud esitatuid ühel aastal vaid neli. Suur kandidaatide arv on muidugi auks ajaloolastele ja rõõmustab kindlasti ka ajaloohuvilisi, kuid tegi žüriil otsuse langetamise raskeks.

Otsuse tegijad sõelusid kõigepealt välja kolm enam silmapaistnud raamatut: „Sõja ja rahu vahel II. Esimene punane aasta: okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni,“ mille toimetajaks on Meelis Maripuu ja peatoimetajaks Enn Tarvel; Tiina-Mall Kreemi Kunstiakadeemias kaitstud väitekiri „Viisipäraselt ehitatud: luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881)“ ning Mart Kalmu koostatud koguteose „Eesti kunsti ajalugu“ viienda köite, mis käsitleb aastaid 1900-1940. Nendest kolmest jäi lõpuks sõelale viimane, mis pärjati 2010. aasta parimaks ajalooraamatuks.

Peep Pillak

2010 aasta ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:
Mati Mandel. Kogu tõde Hirmus-Antsust? Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2010;
Mati Kröönström. Kaptenite ja leitnantide sõda. Eesti sõjaväe juhtkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. Tallinn: Tänapäev, 2010;
Jaak Pihlak. Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad. Viljandi Muuseum, 2010;
Eesti ajalugu, V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tegevtoimetajad Toomas Karjahärm ja Tiit Rosenberg, peatoimetaja Sulev Vahtre. Tartu: Ilmamaa, 2010;
Sõja ja rahu vahel, II. Esimene punane aasta: okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni. Toimetaja Meelis Maripuu, peatoimetaja Enn Tarvel. Tallinn: S-Keskus, 2010;

Eesti kunsti ajalugu, V. 1900–1940. Koostaja Mart Kalm. Tallinn: Kultuurileht, 2010;
Valter Lang, Ain Mäesalu, Andres Tvauri, Heiki Valk, Aivar Kriiska, Marge Konsa, Mari Lõhmus, Ester Oras, Helena Kaldre, Martin Malve. Arheoloogia lugu Tartu Ülikoolis 1920-2010/ The Story of Archaeology at the University of Tartu 1920-2010. Tartu: TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituut, 2010;
Jaan Poska oma ja meie ajas. Artikleid ja mälestusi. Peatoimetaja Küllo Arjakas, tegevtoimetaja Anne Velliste. Tallinn: Konstantin Pätsi Muuseum, 2010;
Eesti kooli ajalugu, II. 1860. aastaist 1917. aastani. Koostaja ja toimetaja Endel Laul, toimetaja Veronika Varik. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010;
Vene impeerium ja Baltikum. Venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, II. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 18 (25)). Koostanud Tõnu Tannberg, Bradley Woodworth. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2010;
Aivar Põldvee. Bengt Gottfried Forselius ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010;
Jüri Kuuskemaa, Aleksandra Murre, Mart Kalm, Kadi Polli. Kadriorg: lossi lugu. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2010;
Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest. Koostanud Ülle Tamla. Muinasaja teadus. Tallinn: TLÜ Ajaloo Instituut, 2010;
Reigo Rosenthal, Marko Tamming. Sõda pärast rahu: Eesti eriteenistuste vastasseis Nõukogude luure ja põrandaaluste kommunistidega 1920-1924. Tallinn: SE & JS, 2010;
Tiina-Mall Kreem. Viisipäraselt ehitatud: luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881). (Dissertationes Academiae Artium Estoniae, 5.) Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010;
Mart Laar, Peep Pillak, Hain Rebas, Meelis Saueauk. Soomepoisid: võitlus jätkub: II maailmasõjas Soome armees võidelnud Eesti vabatahtlike ajalugu 1939-2010. [Tallinn]: Grenader, 2010;
Tõnis Liibek. Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid, 24.) Tallinna Ülikool, 2010;
Pärnumaa. 2. Loodus. Aeg. Inimene (Ajalugu, keel, pärimuskultuur). Koostanud Pärnu Muuseum. Peatoimetaja Aldur Vunk. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2010;
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus