Action Estonia – üks Eesti laste kaitseinglitest Kanadas
Eestlased Kanadas 30 Nov 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ottawa eestlaste Action Estonia (AE) juured ulatuvad 1993. aastasse, kui taasiseseisvunud Eesti abistamisest ja seal toimuvast huvitatud inimesed tulid esmakordselt kokku, et arutada vajadust jälgida Eestis toimuvaid arenguid ning omapoolselt kaasa aidata Eesti ühiskonna ülesehitamisele. Aastate käigus on selle väikese organisatsiooni suund ja tegevus aga palju muutunud.

Oma tänapäevase sisu sai AE 1999. a, kui Walter Pent tõi korralisele koosolekule teistele lugemiseks kaasa Stockholmi Eesti Päevalehe artikli „Tänavalaps nägi esimest korda seepi ja kraanivett“. Algselt ühe detsembrikuise koosoleku päevakorrapunktiks olnud ideest sai algus tegevusprogrammile, mis kestab tänapäevani. Laste abistamine Eestis on AE sihiks ja ülesandeks olnud nüüdseks juba 8 aasta vältel.

Nagu iga uus ettevõtmine, nii tekitas ka laste abistamise idee ja AE tolleaegsete eesmärkide omavaheline sobimine liikmete seas esialgu arutelusid. Kuid, nagu öeldud, Eesti laste toetamine muutus kiiresti AE põhitegevuseks. Ja vaatamata muutustele üksikasjades, on organisatsiooni tegevuse tuum jäänud samaks.

Pärast seda, kui organisatsioon oli uue sihi omaks võtnud, asuti laste abistamise nimel kibedasti tegutsema. Tol ajal leidus Eestis veel mitmel pool tänavalapsi, kellel puudus kodu ja kelle eest ei kantud piisavalt hoolt, et nende elu inimväärne oleks olnud. AE seadis oma esmaseks eesmärgiks tänavalaste aitamise ja toetamise ning astus ühendusse mitmete organisatsioonidega Eestis (kogudused, noortekodud), et nende kaudu anda oma panus laste elujärje parandamiseks.

Oma eesmärkide elluviimiseks algatas AE annetuste kogumise headelt inimestelt, kellele oli oluline nende esivanemate maal elavate laste käekäik. Jüri Wallneri eestvõttel asuti annetuste vahendamiseks koostööd tegema Ottawa Rotary Klubiga, mille kaudu rahaline abi jõuab Eestisse tänaseni. Isiklikud kontaktid Eestis olid ja on aluseks abivajajate väljasõelumisel. Organisatsiooni tegevus on täies ulatuses vabatahtlik ja kogutud annetused on peaaegu 100%-liselt jõudnud ettenähtud saajateni. Administratiivseid kulusid on hoitud minimaalsetena, seda on võimaldanud AE liikmete pühendumine seatud eesmärgile ja valmisolek isiklikult panustada organisatsiooni hüvanguks. Iga liige, kes mingilgi põhjusel on külastanud Eestit, on katsunud näpistada aega, et tutvuda AE vahendusel toetust saanud noortekodude ja abistamisfondidega. Need isiklikud kohtumised on kinnitanud, et siiani on annetused leidnud õige ja sihipärase kasutamise.

Täna võib öelda, et AE tegevus on olnud edukas ja sellest on kasu saanud paljud Eesti lapsed. Toetatud on erinevaid noortekodusid, üksikuid lapsi ja gruppe, aidates hankida neile riideid, mööblit vm vajalikku. Toetuste maht kokku on aastate jooksul olnud üle poole miljoni Eesti krooni.

Nende kaheksa aasta vältel on AE liikmed ikka aeg-ajalt enda käest küsinud, kas tegutsetakse õiges suunas või peaks ehk midagi muutma. Seegi on loomulik, sest elu muutub ning iseäranis kiiresti arenevas Eesti riigis. Üks peamisi erinevusi algusaastatega võrreldes on see, et tänavalapsi kui niisuguseid Eestis enam praktiliselt pole, ühel või teisel viisil hoolitseb nüüd vanemateta või koduta laste eest Eesti riik. Seetõttu on AE oma toetuste suunamisi põhjalikult arutanud ning arutelude käigus on tekkinud ka mitmeid uusi ideid, mis on kaalumist väärt juba lähitulevikus.

Märkamatult, kuid püsivalt on AE tegevust toetanud Eesti Vabariigi Suursaatkond Kanadas, võimaldades läbi aastate ühele kindlale postiaadressile kokku koguda kõikide lahkete annetajate panused.

AE on tänulik kõigile, kes aastate jooksul on organisatsiooni usaldanud ja toetanud ning loodab annetuste jätkumisele ka edaspidi. Eesti lastel on sellest ainult võita!

Action Estonia nimel
Ülle Baum
Peeter Bush
Tiit Kauri
Leo Vainola
Jüri Wallner
Eve Õiglane-Šlik
Saadan annetuse noorte abistamiseks Eestis
$35 $50 $100 $250 Muu summa $ _______________________

Nimi ________________________________________________________________________________

Tänava aadress _________________________________________ Linn _______________________

Provints ____________ Kood ______________________ Telefon _________________________

Annetusthekid palume kirjutada Action Estonia nimele ja saata aadressil: AE, c/o Embassy of the Republic of Estonia, 260 Dalhousie St., Suite 210, Ottawa, ON, K1N 7E4. Tulumaksukviitungite väljastamine toimub jaanuaris ja juulis koostöös Ottawa Rotary Klubiga. Klubi „charitable organization registration“ number on 0213397-63, Rotary Club of Ottawa (Service Fund).
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus