Eesti Elu
Abistamiskomitee peakoosolek
Eestlased Kanadas 16 Jun 2011 Ervin AleveEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
8. juunil 2011, selle kevade palavamal päeval, toimus Toronto Eesti Majas Eesti Abistamiskomitee Kanadas korraline aastapeakoosolek, mis kvoorumi puudumise tõttu algas pool tundi hiljem väljakuulutatud ajast. Koosoleku avas ja jäi selle juhatajaks komitee esimees dr. Mart Leesment.

Koosolekule oli kogunenud hulganisti abistamishuvilisi kaasmaalasi, kuid puudusid eesti ajakirjanduse esindajad. Korraldajad pöördusid nende ridade kirjutaja, nüüd puhkepalgal viibiva Ehatare elaniku, poole info andmiseks koosoleku käigust ajakirjandusele, kui selleks tekib vajadus. Selline ootamatus on ka põhjuseks, miks kirjutis on lünklik.

Koosolek oli hästi organiseeritud. Abistamiskomitee, Ehatare puhke- ja põetuskodu 2010. a kirjalikud majandusaruanded olid kohapeal saadaval. Neid täiendati suuliste seletustega ja anti aega küsimuste esitamiseks. Räägiti 2011. a tegevuskavast ja võeti vastu eelarve. Liikmemaksuks jäeti 10 dollarit aastas.

Koostöö Eesti Majaga, Sihtkapitaliga, Ühispangaga jätkub Kanada eestlastele uue kodu leidmiseks Toronto piirkonnas, kuhu mahuks ka Ehatare. On sondeeritud pinda isegi meie naaberrahva lätlaste juures. Mingeid siduvaid otsuseid pole seni tehtud.

Toimusid valimised põhikirja alusel, kusjuures ainukese kandidaadina esimehe kohale esitatud dr. Mart Leesment valiti ühehäälselt tagasi.

Koosoleku teine osa tegeles koosolijate nõudel emotsionaalsetele kuulujuttudele põhjenevale juhatuse otsusele ühe Ehatare teenistuja suhtes. Esimees oli ilmsetes raskustes sobivate sõnade leidmisel peakoosoleku rahustamiseks. Juhatus peab aeg-ajalt temast mitteolenevail põhjusil valitsuse eeskirju või oma kohustusi jälgides tegema ebapopulaarseid otsuseid. Kritiseerijad teeksid targasti, kui nad kandideeriksid juhatusse ja prooviksid parandada nende arvates tehtud vigu. See on viis, kuidas demokraatlik ühiskond töötab.

Pikaleveninud peakoosoleku lõpetasid kohal viibiva tuntud muusikamehe Andres Raudsepa mehiselt öeldud sõnad, soovides Abistamiskomiteele edukat tegevusaastat ja vanurite eest hoolitsemise jätkamist Ehatares.

ERVIN ALEVE

••••
Allärgnevalt väljavõtteid Ehatare tegevusest
(Esitatud administraatori Ruth McFarlane’i poolt)


Ehatare on edukalt toime tulnud vananeva eesti ühiskonna murede lahendamisega. On näha, et Ehatare teenuste järele on suur vajadus. Puhkekodu järjekorras ootab 307 ja põetuskodu järjekorras 82 inimest.


* Puhkekodus elab 3 abielupaari ja 88 üksikisikut. Nendest 71 on naised ja 17 mehed. Keskmine vanus on 91.6.

Põetuskodus elab 32 isikut, kellest 28 on naised ning 4 mehed. Keskmine vanus on 92.

2010. a lahkus Ehatarest 19 elanikku, kellest 1 kolis puhkekodust meie oma põetuskodusse. Puhkekodust kolis 7 elanikku teistesse Kanada põetuskodudesse.

* Uuele „Long Term Care Homes Act“’ile alluv põetuskodu peab ehitust uuendama. Juulis sai Ehatare Tervishoiuministeeriumilt opereerimisloa, mis kehtib kuni 30. 06. 2025. Uued ehitusnõuded annaksid igale elanikule oma toa. EAK arutab ja teeb tulevikuplaane põhimõttega, et kindlustada eestlaste vanurite kodu, mis oleks moodne ja mugav.


* Ehatare Puhkekodus on 24 tundi päevas õde ja õe abilised. Juhatus ja administratsioon on leidnud, et Ehatare elanikele on vaja pakkuda lisahoolitsust.
Selle põhimõttega alustati lisahoolitsuse programmi, kusjuures proovime hoida elanikke Ehatare kodus nii kaua kui võimalik.

* Viimaste kuude jooksul on Ontario valitsus koostanud „Retirement Home Legislation“’i. Need reeglid on uued ja on esimest korda kirjapandud. Meie puhkekodu on heas olukorras selle tõttu, et meil on juba hästi majandatud ja korraldatud põetuskodu.

* Põetuskodu allub Ontario Tervishoiuministeeriumi standardile ja nõuetele. Valitsus muutis reegleid 2010. a juulis uus „Long Term Care Homes Act“’iga. Muudetud on Põetuskodu kontrollimist valitsuse poolt. Kolmepäevane kontroll on nüüd kaks nädalat pikk. Iga elanikuga ja perekonnaga räägitakse, et teha kindlaks, et erinevate soovide ja tahtmistega on arvestatud. Kontroll uurib erinevaid aspekte: õdede ja arstide dokumente ja hoolitsemist, tööliste käitumist elanikega, elanike toitlustamist, maja puhtust, üldist administreerimist, vabatahtlike treenimist ja elanike tegevust.

Ehatare eestipärane keskkond ja tegevus pakub vaimselt palju. Eestikeelsed piiblitunnid ja jumalateenistused, ühistegevused, ettekanded, peod ja kontserdid toimuvad tihti ja kõigil on võimalus osa võtta nii paljudest üritustest, kui ise soovivad.


Ehatare pakub parima tasemega hooldust elanikele ja nende peredele, ning turvalist ja kindlat keskkonda töötajatele ja vabatahtlikele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus