Taasiseseisvus ja väliseestlaste tegevus USAs
Kommentaarid on kirjutatud EWR lugejate poolt. Nende sisu ei pruugi ühtida EWR toimetuse seisukohtadega.
VanemadUuemad
Mati Pungas03 Feb 2018 06:08
Rumalad faux-pas`d Eestis
Moto:
Väärtustekultuuri katkestus on üliohtlik...!

Kordan osaliselt oma kommentaari /23.augusti 2016.a „Eesti Elu“-s.../

Tahan puudutada üht levitatavat ja kasutatavat väljendit Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise puhul 1991.aastal:
Üldiselt ollakse Eestis nõus, et Eestis oli aastatel 1940. – 1991. Nõukogude Liidu /loe Venemaa / ja Saksamaa-poolne okupatsioon ning annektsioon koos anastamisega...!
Tänu 1944.a eesti leegioni, saksa väeosade ja hollandi vabatahtlike ülitugevale vastupanule Narva jõe - Sinimäe piirkonnas rinde seiskamisega pooleks aastaks 1944.a, - siis nii oli võimalik suure osa eesti haritlaskonna emigreerumine sõja jalust ning pääsemine Vene NKVD hävingust.
Tekkinud Eesti pagulusintelligents valis ning koostas Eesti eksiilvalitsuse Eesti Vabariigi juriidilise järjepidevuse säilitamiseks ja kindlustamiseks vene okupatsiooni ajaks Eestis, milline toimis samaaegselt ENSV kommunistliku lakeivalitsusega, kuni 1990ndatel aastatel Eesti Vabariik taastati.
Kas on praegune Eesti - „Eesti Vabariik“ või on edasi „kommarite ENSV“...??

Kas väljend „Eesti Vabariigi taastamine“ või eesti ajakirjanduses lokkama löönud tartu-ülikoolilik-marjulauristinlik /vabandust!/ „taasiseseisvunud Eesti Vabariik“ ...?
Need väljendid ei ole sügavalt-filosoofilis-semantiliselt samaväärsed, - nagu igahommikune „taaspäikesetõus“ on loomulik taaskorduv igapäevane sündmus aastast aastasse sajandite vältel või maailmamere „tõus ja mõõn“ vastavalt Kuu gravitatsioonimõjule...
Maailmamaade ajaloolises praktikas eksisteerinud riigi /loe – Eesti Vabariik/ iseseisvuse taastamine – ei ole „igapäevane sündmus“ ja seetõttu on ka „taasiseseisvunud Eesti Vabariik“ täiesti kõlbmatu idiomaatiline väljend.
Aeg on juba nii kaugel, et Eesti Vabariigi kohta „tuleb unustada ja mitte kasutada edaspidi ka väljendit – „iseseisvuse taastanud Eesti Vabariik“, vaid lihtsalt - Eesti Vabariik ehk Eesti !

Läheme veel veidi edasi idiomaatiliste väljenditega: „vanad kommunistid“ ja „vanad komsomolid“, millised on Eestis rahvakeeles siiamaani kasutusel - kui „kommarid“ ja „komsomõlakad“, kelledest Eesti Vabariik pole oma poliitilises elus seni veel lahtisaanud... ??
Seega siis praegu kestab „kommarite ja komsomõlakate ENSV...“ Eestis edasi, nagu tabavalt nimetas eesti rahvuslane ja EV eks-parlamendiliige hr. Jüri Toomepuu, kes kogus 1990ndatel aastatel EV esimestel EV Riigikogu valimistel ülisuure valijate toetuse!

Või eriti ebameeldivad ja rõvedad väljendid on Vene okupatsiooni kohta Eestis, - nagu „nõuka-aeg“ või „stagna-aeg“,“nõukogude-aeg“, milliseid kasutatakse praegu isegi Eesti riigimeedias ja ringhäälingus...

Tekib küsimus, miks lugupeetud pr.Ilvi Jõe-Cannon, kes politoloogina - peaks tundma termineid, - kasutab Eesti Vabariigi kohta "vanade kommunistide kui nn. kommarite väljamõeldud kõlbmatut väljendit..." - "Taasiseseisvus..." ? (mis loom see on?)

Lugupidamisega,
Mati Pungas
Tallinn 03. veebruar 2018.a
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus