Rahvastikukriis Eestis ja vajalikud sammud selle ületamiseks Jaak Uibu
Kommentaarid on kirjutatud EWR lugejate poolt. Nende sisu ei pruugi ühtida EWR toimetuse seisukohtadega.
VanemadUuemad
Mati Pungas18 Apr 2017 05:53
NB! Eksitav info joonistel 1 - 3
Niisiis olen sunnitud lugejale selgitama "info väärat esitust";

Joonised 1 - 3 oleksid "mingil määral vastu võetavad", kui aastate 1940.-1994. kohta Eestis oleks esitatud "graafikute katkestus", sest sellel Venemaa-poolsel okupatsiooni perioodil oli Eestisse "paigutatud" vene NKVD-KGB diviisid, GRU üksused,... ning hinnanguliselt 150 tuhat vene lahinguväge koos perekonnaliikmetega (!) ja ... neid ei tohi lugeda Eesti elanikkonna hulkka.
Kahjuks hr. J.U., "kui vana kommunist`i kangekaelsusega", esitab jälle ja jälle neid vääraid andmeid lugupeetud EV Riigikogu liikmetele; andmete esitusel tuleb tegelikult juhinduda rahvusvaheliselt tunnustatud andmebaasist ning metoodikast.

Kui Eesti iseseisvuse taastamisel oli elanike arv 1,56 miljonit elanikku (!?), siis "see arv sisaldas hinnanguliselt 150 tuhat vene okupatsiooni vägesid pluss vene KGB üksuseid, ... ", mida ei tohi Eesti elanike hulka lugeda!

Kuni 1998.aastani ongi seega loomulik 170 tuhande inimese vörra vähenemine, sest vene okupatsioonist tuli vabaneda ja 1994.a pidi vene regulaarsõjavägi lahkuma, kuid kahjuks jäeti ka Eestisse lisaks vene kriminaalid ning suur hulk vene söjaväe perekonna liikmeid!
Ka neid ei tohiks lugeda lihtsalt Eesti Vabariigi elanikkonnaks...("hall pass"), kes on migrandid seni, kuni "nad soovivad, tahavad ja saavutavad lojaalse EV kodaniku staatuse" vöi lahkuvad kodumaale Putini juurde... tagasi!!
2014.a elanike arv oli ESA järgi 1,31 miljonit, aga kui palju neist olid EV kodanikud...?

Seega siis jääb ka vajalikuks uurimuseks, kui palju on eestlasi lahkunud välismaale tööle tööeas inimestena, kus oletatava hinnanguna oleks: Inglismaale 30 tuhat, Soome 70...80 tuhat, Austraaliasse 5...10 tuhat, Kanadasse 5 tuhat, Rootsi ... jne teistesse riikidesse. Nagu näha, - on lahkutud üldjuhul OECD-järgi kõrge elustandardiga ja kõrg-tehnoloogilistesse tuumikriikidesse, milliseid võimalusi kahjuks Eesti ei paku; sest möödunud 15 aasta jooksul on maha magatud võimalused "haakuda arenenud high-tech riikide arendustsooni", - ja kuna hästi finantseeritud Eesti Arengufondil "lasti logeleda, magada ja nn. - "mõttetult seirata" teiste riikide arengut"(?), ja ka tehnilised kõrgkoolid "ei saanud jalgu alla" ning ministeeriumides võimutsesid valdavalt juristid või saamatu haldusharidus-tase, millega pole tehnoloogilises innovatsioonis midagi peale hakata....!
Viimasel seitsmel aastal on Eesti Vabariigi reaalne majandusareng olnud keskmiselt vaid 0,5% piires aasta kohta (ESA andmete töötlusel) ja Valitsus on "püüdlikult hoidnud 70% taset" EL-riikide keskmise SKP/per capita tasemest, et ... "saada edasi alaarenenud liikmesriikidele antavat EL-abiraha"!

Selline "sabas sörkimine" tuleks kõigepealt lõpetada ja ... tõsiselt peaks tööle hakkama, - ka EV Riigikogus.

Lugupidamisega,
Mati Pungas, Tallinnas, 18. aprill 2017.a
põhjus18 Apr 2017 11:11
Jaak Uibu19 Apr 2017 02:45
Vastuseks Mati Pungase märkustele

Minu ettekande algusest on soovitatav lugeda: "Käesolevas ettekandes kasutan üksnes avalikult kättesaadavat riiklikku statistikat". Niisiis rahulolematus minuga palun adresseerida riiklikule statistikale. Et Statistikaamet ei tee andmeid roosamaks, selle kinnituseks on lõik ettekandest: "Niisiis mehed 1990 vanuses 20-24 aastat. Noorte meeste arv on 55 tuhat ja 2016 – 38 tuhat. Noored naised 1990 samuti vanuses 20-24 aastat. Nende arv oli 55,5 tuhat ja 2016 aastal - 36 tuhat. Mis me järeldame nendest arvudest. Seda, et rahvastikutaaste ressurss on vähenenud 26 aastaga ümmarguselt 1/3 võrra". Ja veel kolmas tsitaat:
"Kui me sündimust ei suuda tõsta, tabab meid liivlaste saatus ja häbi nende kangelaste ees, kes hukkusid oma riigi eest". Rahvastikukriis on üldrahvalik probleem ja sõnumitooja hammustamine siin ei aita.
Kommentaarid sellele artiklile on suletud.
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus