2007.a. EKN-i valimiste kandidaadid... ja ideed teretulnud! (39)
EKN 09 Mar 2007 Eestlaste Kesknõukogu KanadasEWR
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas on Kanada eestlasi esindav, üldvalimistel moodustatud, Kanada valitsuse poolt tunnustatud keskorganisatsioon. EKN-i legitiimsus ei baseeru mitte ainult kolme põlvkonna jooksul väljaarenenud autoriteedil, vaid ka üldvalimiste printsiibil.

See annab hea võimaluse igale siinse asukohamaa vähemalt 18-aastasele eestlasele kandideerida.

Miks kandideerida? EKN-i eesmärgid ja ülesanded on keerulisemad ja raskemalt määratletavad kui kunagi varem, ent selle tõttu peaks ka väljakutse kandidaadile olema kütkestavam kui varem.

Okupatsiooniaastail olid EKN-i kaks primaarset kohustust kaasaaitamine Eesti iseseisvuse taastamiseks ja eestluse kui rahvuse säilitamine. Mõlemad ülesanded olid kergesti defineeritavad ning ühiskonna tegevus oli tihti mõlemate sihtidega läbi põimitud.

EKN-i järjekindla ja süstemaatilise vabaduse taastamise selgitustöö kaudu oli üpris lihtne leida sümpatiseerijaid ja sõpru Kanada valitsuse ja poliitilistest ringkondadest. Külma sõja poliitiline kliima aitas külvata meie sõnumeid Eesti vastu suunatud agressioonist, illegaalsest annekteerimisest, küüditamistest, inimõiguste rikkumistest jne.

Uus olustik ei soodusta EKN-i lobby-tööl leida sobivat kõlapinda tähtsatel küsimustel nagu N. Liidu okupatsiooni eitamine Moskva poolt, Eesti-Vene piirilepingu patiseis, Moskva süüdistused ja ähvardused Eesti inimõiguste aadressil, kommunistliku rezhiimi kuritegude tunnustamine jt. (Siinjuures peaks siiski mainima edukat selgitustööd võõrvägede väljaviimisel [1991-1994], NATO liikmeks kutsumisel [1994-2004], viisavaba rezhiimi kehtestamisel [1997-2007], kus teemad olid hästi piiritletud ja selle tõttu kaasvõitlejate leidmine lihtsustatud.) Peame siinjuures olema leidlikumad.

Eesti taasiseseisvumise tulemusena on esivanemate juurte otsimine ja eestluse identiteedi tärkamine avaldanud kindlasti oma mõju meie ühiskonnale Kanadas. Passiivsest seisundist aktiivseks muutumine nõuab rohkem kui nostalgilisi ajendeid. Kuigi meie kogukond on veel kaugel hääbumisest ja lagunemisest, on vaja siiski luua soodsat pinda innukatele ja andekatele eestlastele, kes suudavad aidata positiivselt arendada siinset ühiskonda.

EKN-ile kuuluv ESTORE on tähtis vahend, millega täita vajadust eesti kirjanduse, muusika, esemete ja muu järele. ESTORE on ainukene suure valikuga eesti-aineline pood teenimas Eesti kogukonda Põhja-Ameerikas. Peatselt saab tellida ESTORE'i inventuurist kaupa interneti kaudu uuest veebipoest.

EKN kui meie ühiskonna “parlament” annab võimaluse esitada oma nägemuse meie ühiskonna tulevikuks ning erinevaid lähtekohti meie arengu suunamiseks. See on foorum, kus kogu “eesti asi” saab olla päevakorras. Laiemaks foorumiks kutsub EKN aeg-ajalt kokku Kanada Eestlaste Organisatsioonide Kongressi, et ühiselt leida kooskõla tähtsates küsimustes.

Lisainfot kandideerimiseks: 416-465-2219,ekn@ca.inter.net.